Informācijas tālrunis: 8900

Neraugoties uz vispārēji pieaugošajām izmaksām, RNP 70% klientu samazina pārvaldīšanas maksu

2021-10-20

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) jau ar 2022. gadu ieplānojis samazināt pārvaldīšanas maksu 70% uzņēmuma klientu. Vēl piektdaļai māju pārvaldīšanas maksa ir saglabājusies 2021. gada līmenī. No oktobra vidus visiem RNP klientiem ir pieejamas savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni (UDP) 2022. gadam. Aicinām visus uzņēmuma klientus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību. Tāmes pieejamas e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, aicinām izmantot e-vides priekšrocības, izvairoties no pulcēšanās.

 

Bernhards Maļinovskis, RNP valdes loceklis: ”Neraugoties uz vispārējo cenu līmeņa paaugstinājumu, RNP izdevies lielākajai daļai klientu samazināt pārvaldīšanas maksu. Veikta administratīvo izmaksu samazināšana, profesionāli veikti iepirkumi, kas ļāvuši nodrošināt zemāku cenu zāles pļaušanai, liftu apkalpošanai, koplietošanas telpu tīrīšanai un citiem pakalpojumiem. Tā rezultātā varam saviem klientiem kopumā piedāvāt zemākas izmaksas. Pārvaldīšanas maksas pieaugums vairumā gadījumu attiecas uz neliela izmēra mājām ar dzīvokļu skaitu līdz desmit, kā arī tām mājām, kur vērojama zema maksāšanas disciplīna. Apstākļos, kad būtiski pieaug ar īpašuma uzturēšanu saistītās siltumenerģijas un elektroenerģijas cenas, esam paveikuši apjomīgu darbu, lai mūsu pakalpojumu izmaksas nekļūtu par iemeslu vispārējām norēķinu disciplīnas izmaiņām negatīvā virzienā. Šobrīd būtiski atcerēties, ka daudzdzīvokļu māja ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, par kuru uzturēšanu un remontdarbiem jāiesaistās lēmumu pieņemšanā katram tā īpašniekam. Mājas tehniskais stāvoklis, labiekārtotības līmenis, teritorijas aprīkojums ir atkarīgs no īpašniekiem, tāpēc aicinu iepazīties ar pārvaldnieka sagatavoto ēkas uzturēšanas plānu, pārrunāt to ar kaimiņiem un lemt par iespējamām izmaiņām nākamajam gadam.”

 

Katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 2021. gada 29. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (29.11.2021. pasta zīmogs).

 

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā Klientiem“Kopības lēmumu pieņemšana”. Organizējot dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu ieteicams izmantot aptauju.

 

Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši kopības lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.