Informācijas tālrunis: 8900

Par paveikto un plānoto

2015-02-27

Aizvadīts vēl viens gads darba pilnām rokām – kas tika paveikts 2014.gadā un kas ir plānots 2015.gadā? Šajā rakstā pastāstīsim par to, ko Rīgas namu pārvaldnieks paveicis pērn un kādus mērķus plānots sasniegt jau šogad – 2015.gadā.

Plānveida remontdarbi un māju siltināšana:

2015. gadā dzīvojamo māju remontdarbiem paredzēts novirzīt aptuveni 12 miljonus eiro, kas ir divreiz vairāk nekā pērn izlietotie 6,4 miljoni eiro. 2014. gadā remontdarbi tika veikti 1207 objektos, bet šogad dažāda veida remonti plānoti jau 4086 objektos. Jānorāda, ka plānveida remontdarbus iespējams veikt, pateicoties dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku iepriekšējos gados veiktajiem maksājumiem, veidojot uzkrājumus remontdarbu izpildei.

Kā prioritārie remontdarbi šogad būs logu nomaiņa kāpņu telpās, jumtu segumu nomaiņa, aukstā un karstā ūdensapgādes un elektroapgādes remontdarbi. Arī šogad Rīgas namu pārvaldnieks aktīvi darbosies, lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku interesi par mājokļa siltināšanu. Sadarbībā ar „Rīgas enerģētikas aģentūru” un pašvaldības atbalstu aptuveni 200 dzīvojamām ēkām plānots veikt energoauditu, lai izvērtētu, cik efektīva varētu būt siltināšana.

Prakse liecina, ka nosiltināto māju dzīvokļu īpašnieki par apkuri maksā ievērojami zemāku summu, nekā tāda pat tipa kaimiņu māju dzīvokļu īpašnieki. Piemēram, dzīvojamās mājas Bauskas ielā 51, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki maksā par 50% mazākus rēķinus par apkuri nekā blakus esošo māju dzīvokļu īpašnieki. Savukārt Finiera ielā 15, Rīgā, kur pērn arī tika veikta mājas siltināšana, maksa par kvadrātmetra apkuri ir par 55% zemāka nekā kaimiņos esošajās mājās. Ieekonomētie līdzekļi ļauj gan nomaksāt kredītu par mājas siltināšu, gan arī veikt uzkrājumus nākamajiem remontdarbiem.

Klientu apkalpošanas serviss:

Pērn uzsākts aktīvs darbs pie klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas, galvenokārt orientējoties uz e-pakalpojumiem. Joprojām tiks pilnveidotas un papildinātas vortāla www.e-parvaldnieks.lv funkcijas, kā arī šogad tiks izstrādāta un ieviesta mobilā aplikācija, ar kuras palīdzību varēs iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus. 2014. gadā 45% no RNP klientiem jau ir aktīvi izmantojuši e-pārvaldnieka piedāvāto servisu.

Lai turpinātu darbu pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas, šogad plānots uzlabot saņemto pieteikumu izpildes kontroli, klientu apkalpošanas centros uzstādīt centralizētu videonovērošanas sistēmu, pilnveidot saņemto zvanu ierakstīšanu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Rēķinu apmaksas dinamika:

Pagājušā gada dati liecina, ka ir ievērojami samazinājies parādnieku skaits un uzlabojusies rēķinu apmaksa. Ja 2012. gada 31. decembrī Rīgas namu pārvaldniekam parādā bija vairāk nekā 40 tūkstoši klientu, tad divu gadu laikā parādnieku skaitu izdevies samazināt līdz 31,9 tūkstošiem. Arī kopējā parādu dinamika liecina par pakāpenisku, bet stabilu parādu samazināšanos pēdējo gadu laikā.