Informācijas tālrunis: 8900

Par siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu

2012-04-19

Laikam paliekot siltākam, aizvien biežāk daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašnieki uzdod jautājumu par siltuma piegādes pārtraukšanu. Kad tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, laikraksts „Pastnieks” jautāja uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Ervinam Straupem.

2011. gada rudenī centralizēti uzņēmuma apsaimniekošanā esošās ēkas siltumam tika pieslēgtas pēc tam, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas bija zemāka par +8°C. Vai līdzīgs princips tiks saglabāts arī siltuma atslēgšanai?

Mēs plānojam ievērot šo pašu principu. Protams, ar nosacījumu, ka trīs diennaktis vidējā gaisa temperatūra ir augstāka par +8°C.

Līdz 2008.gadam siltuma pieslēgšana bija reglamentēta ar bija Ministru kabineta noteikumiem par “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”. 2008.gadā stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.876, un tajos šī kārtība vairs nav regulēta. Līdz ar to siltuma pieslēgšana un atslēgšana ir dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāja kompetencē. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nostāja ir sekojoša: vēlmi par siltuma pieslēgšanu un atslēgšanu katrai dzīvojamajai mājai jāizsaka pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Vai ir dzīvokļu īpašnieki, kuri jau ir pieteikuši siltuma apgādes pārtraukšanu?

Jau 1. aprīlī vairākām mūsu klientu daudzdzīvokļu ēkām, pēc īpašnieku pieprasījuma, tika pārtraukta siltuma piegāde. Laikam paliekot siltākam, katru dienu palielinās to ēku skaits, kurām siltums pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma tiek atslēgts. Šobrīd jau vairāk nekā 50 māju atteikušās no centralizētās siltuma apgādes.

Kā jau pieminēju, vidējai gaisa temperatūrai esot augstākai par +8°C, kā arī saglabājoties līdzīgai nākamo dienu laika prognozei, plānojam centralizēti pārtraukt siltumapgādi visiem uzņēmuma klientiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka siltumapgāde jāpārtrauc ātrāk, lūdzam vērsties savā iecirknī ar lūgumu pārtraukt centralizētā siltuma piegādi.