Informācijas tālrunis: 8900

AKTUALIZĒTĀ INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU

07.09.2023. (10:00) līdz 07.09.2023. (16:00)
Finiera iela 5

Labdien! Informējam, ka sakarā ar ūdensapgādes ievada rekonstrukciju dzīvojamajā mājā Finiera ielā 7, dzīvojamāi mājai Finiera ielā 5 būs ūdens piegādes pārtraukums. DARBU IZPILDES DATUMS PĀRCELTS UZ 07.09.2023.! Darbu izpildes datums: 05.09.2023. Prognozējamais darbu izpildes laiks: no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 Informatīvais tālrunis: 8900 Avārijas dienesta tālrunis: 80008989 E-pasts: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv Darbu izpildītājs: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” Vēršam uzmanību, ka norādītais pakalpojuma piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remontdarbu ilguma. Neprognozējamu apstākļu dēļ (laika apstākļi, u.tml.) pakalpojuma piegādes pārtraukums var nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne. Pakalpojuma piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma. Pēc ūdensapgādes atjaunošanās ir iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās. Lūdzam uzkrāt ūdens rezerves un savlaicīgi parūpēties par iekārtām, kuras ir pieslēgtas pie aukstā ūdens apgādes. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Ar cieņu Jūsu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks".