Informācijas tālrunis: 8900

DERATIZĀCIJA, DEZINSEKCIJA SIA Profilakse

02.06.2023. (08:00) līdz 09.06.2023. (17:00)
Rostokas iela 44, 48, 50, 52, 54, 64; Rucavas iela 1A; Ruses iela 1, 5, 7, 10, 12, 14

Labdien! Informējam, ka namu Rucavas iela 1A, Ruses iela 1, Ruses iela 5, Ruses iela 7, Ruses iela 8, Ruses iela 10, Ruses iela 12, Ruses iela 14, Rostokas iela 44, Rostokas iela 48, Rostokas iela 50, Rostokas iela 52, Rostokas iela 54, Rostokas iela 64, pagrabos tiks veikti, deratizācijas un dezinsekcijas darbi. Darbu izpildes datums: no 02.06.2023. līdz 09.06.2023. Prognozējamais darbu izpildes laiks: no plkst.08:00 līdz darbu pabeigšanai Informatīvais tālrunis: 8900 Avārijas dienesta tālrunis: 80008989 E-pasts: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv Darbu izpildītājs: SIA Profilakse" Aicinām dzīvojamās mājas iedzīvotājus ievērot šādus drošības pasākumus: 1. Deratizācijas/dezinsekcijas/dezinfekcijas darbu veikšanas laikā NEUZTURĒTIES pagraba/ bēniņu/koplietošanas telpās, kur tika veikti minētie darbi. 2. Iedzīvotāji, kā arī mājdzīvnieki 12 stundas pēc veiktajiem dezinsekcijas/dezinfekcijas darbiem nedrīkst pastāvīgi uzturēties PAGRABU/BĒNIŅU telpās, kurās nav pieejama dabīgā ventilācija, un 2 stundas pēc minēto darbu pabeigšanas neuzturēties KĀPŅU TELPĀS. 3. AIZLIEGTS aiztikt izvietotos deratizācijas līdzekļus (marķētas kastītes ar uzrakstu “Neaiztikt INDE”). Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Ar cieņu, Jūsu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks".