Informācijas tālrunis: 8900

Pārvaldīšanas maksa 2021. gadam samazināta jau vairāk kā ceturtdaļai klientu

2021-05-06

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), padziļināti analizējot māju finanšu rādītājus, turpina pārskatīt pārvaldīšanas maksu, balstoties uz administratīvo un citu ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu saistīto izmaksu samazinājumu uzņēmumā. Kopējais pārvaldīšanas maksas samazinājums attiecināms jau uz 850 mājām, kas gada griezumā ir ap 1,6 milj. EUR ietaupījums RNP klientiem.

Katra RNP pārvaldībā esošā māja tiek izvērtēta individuāli, lai pārvaldīšanas maksa tiktu izmantota maksimāli efektīvi. RNP arī turpmāk veiks padziļinātu pārvaldīšanas maksas analīzi, lai nodrošinātu, ka tā precīzi atspoguļo faktiskos izdevumus par ēkas pārvaldīšanu.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Kopš darbu uzsākšanas esam izvirzījuši noteiktu mērķi – kvalitatīvi sniegts īpašuma pārvaldīšanas pakalpojums par atbilstošu samaksu. Analizējot iepriekšējā gadā sagatavotās pārvaldīšanas maksas, rodas sajūta, ka daudzos gadījumos vadoši RNP darbinieki, kuri tagad strādā privātā sektorā, RNP konkurējošos uzņēmumos, ir speciāli un mērķtiecīgi paaugstinājuši daudzu māju pārvaldīšanas maksu, lai aizejot no darba mūsu uzņēmumā mēģinātu pārvilināt mūsu klientus, piedāvājot tiem zemāku cenu. Uz šo brīdi esam samazinājuši pārvaldīšanas maksu ceturtdaļai māju. Tāpēc aicinu ikvienu RNP klientu, saņemot mūsu konkurentu piedāvājumus un aicinājumus atteikties no RNP pakalpojumiem, pārbaudīt šī brīža RNP pārvaldīšanas maksu, salīdzināt un nogaidīt. Aicinu pievērst uzmanību arī cenā iekļautajam pakalpojumu apjomam, kas konkurentiem ļoti bieži ir mazāks nekā tas, ko par līdzīgu summu sniedz RNP. Šogad esam samazinājuši pārvaldīšanas maksu ap 67 tūkstošiem klientu un plānojam šo darbu turpināt.”

RNP klientiem ir svarīgi zināt, ka situācijās, kad pārvaldīšanas maksa netiek pilnībā iztērēta, tā tiek novirzīta uz mājas uzkrājumu, atšķirībā no vairuma privātā sektora uzņēmumu, kas šo atlikumu uztver kā savu peļņu. Pārvaldīšanas maksa tiek izmantota dzīvojamās mājas  piesaistītās teritorijas un pašas ēkas sanitārajai kopšanai, tehniskajām apsekošanām, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tehniskajai apkalpošanai, administratīvie izdevumi, kas saistīti ar ēkas pārvaldīšanu, līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem; uzskaitei, apstrādājot pakalpojumu sniedzēju rēķinus, kas tiek izstādīti par visu māju kopumā, un citu precīzi definētu pārvaldīšanas darbību veikšanai.

Savukārt uzkrājuma līdzekļi tiek izmantoti plānoto remontdarbu veikšanai. Tie var būt jebkuri mājas remontdarbi, sākot no logu nomaiņas koplietošanas telpās, komunikāciju remontu, jumta seguma nomaiņas, ēkas daļu renovācijas u.c. nepieciešamiem darbiem.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iepriekš ziņoja, ka izdevies samazināt pārvaldīšanas maksu daļai uzņēmuma klientu. Šo māju iedzīvotāji saņems par to individuālus paziņojumus. Kā jau iepriekš informējām, tiks izvērtētas visas RNP pārvaldībā esošās ēkas.