Informācijas tālrunis: 8900

Paveikts aizsargapmales un lieveņu remonts

2017-07-20

Lai nodrošinātu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzturēšanu un uzlabošanu, mājām Lokomotīves ielā paveikts aizsargapmales un koplietošanas ieejas lieveņu remonts. Tika veikti apjomīgi plānveida remontdarbi – pamatu atrakšana, demontēta novecojušā aizsargapmale, izveidota smilšu un šķembu pamatkārta, kā arī ieklāta jauna betona aizsargapmale. Paveikti arī ēku cokola virsmas remonta darbi, tai skaitā attīrīšanas, gruntēšanas, izlīdzināšanas un krāsošanas darbi. Māju vizuālo izskatu ievērojami uzlabo arī paveiktie ieejas lieveņu remontdarbi: lieveņu demontāža, konstrukciju sagatavošanas un betonēšanas darbi, kā arī pandusa un pakāpienu izbūve. Tagad mājas pagrabs un pamati ir labāk pasargāti no mitruma nelabvēlīgās ietekmes.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam aizsargapmales un lieveņu remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.