Informācijas tālrunis: 8900

Paveikts lifta remonts mājā Biķernieku ielā

2016-07-19

Lifts ir nozīmīga sastāvdaļa vairumā dzīvojamo ēku, kas katram ēkas augšējo stāvu iedzīvotājam padara ikdienas pārvietošanos ērtāku un ātrāku. Bieži vien, ikdienā izmantojot liftu, mēs neaizdomājamies par ērtībām, ko tie mums sniedz, līdz brīdim, kad lifta darbība tiek pārtraukta bojājumu vai nolietošanās dēļ. Tas var sagādāt neērtības mājas iedzīvotājiem, it sevišķi tiem, kuriem regulāri jāpārvietojas ar bērnu ratiņiem vai kuriem veselības stāvoklis, iespējams, nepieļauj veikt tik intensīvu slodzi.

Domājot par iedzīvotāju drošību, labklājību un ērtībām, esam paveikuši apjomīgus remonta darbus liftam Biķernieku ielā – veikta lifta kabīnes maiņa, lifta vadības stacija maiņa, kā arī izsaukuma pogu un pavēles aparāta maiņa. Tāpat arī atjaunota lifta šahtas elektroinstalācija, uzstādīti jauni šahtas durvju aiļu ietvari un nomainītas pretsvara un lifta kabīnes vadkurpes. Remonts tika veikts no februāra līdz jūnijam, kopējās remontdarbu izmaksas – aptuveni 11000 eiro. Uzkrājums remontam veikts jau no 2014. gada, ar vidējo apmēru 0,07 EUR/m².

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam lifta remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.