Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par izsoles rezultātu

2014-03-03

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās kustamās mantas – garāžas Zvaigznāja gatvē 2, Rīgā, pirmās izsoles rezultāti:

Kustamās mantas nosaukums

Nosolītā cena

(EUR ar PVN)

Tiesības slēgt pirkuma līgumu piešķirtas

garāža

Zvaigznāja gatvē 2, Rīgā

EUR 78,14

SIA „HĪRONS”

reģistrācijas Nr.40003303251