Informācijas tālrunis: 8900

Pirmās RNP mājas jau noslēdz apkures sezonu

2021-04-22

Līdz šim SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) piedāvāto iespēju daudzdzīvokļu mājās centralizēto siltumapgādi pārtraukt ātrāk izmantojušas trīs mājas. RNP saņēma iesniegumu no māju pilnvarotajām personām ar informāciju, lai apkures sezonu noslēdz vēl pirms centralizētās apkures sezonas beigām.

Divās ēkās Maskavas ielā apkure tika pārtraukta 19. un 20. aprīlī pēc pilnvarotās personas iesnieguma. Savukārt ēkai Bauskas ielā apkures sezona tiks noslēgta 28.aprīlī. Šobrīd nav novērojama paaugstināta interese par apkures sezonas pārtraukšanu, jo laikapstākļi šogad ir izteikti svārstīgi, atsevišķām siltām dienām mijoties ar ilgākiem zemas temperatūras periodiem. RNP darbinieki ikdienas režīmā seko līdzi laika prognozei, lai, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, pārtrauktu apkures sezonu.

Pavasara mainīgajos laika apstākļos, kad dienas laikā temperatūra var pārsniegt +10 un vairāk grādus, bet nakts laikā nokristies zem 0 grādiem, daudzdzīvokļu mājas automatizētā siltumapgādes sistēma nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām, tādējādi nodrošinot, ka pavasara sezonā mājas netiek pārkurinātas un siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā, uzturot dzīvokļos komfortablu temperatūru. Aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi temperatūras režīmam dzīvokļos – ja siltās dienās telpās ir paaugstināta temperatūra, lūdzam par to informēt pārvaldnieku, lai pārbaudītu siltummezgla darbību.

Atgādinām, ka klienti var pieņemt lēmumu par centralizētās apkures ātrāku pārtraukšanu. Mājas pilnvarotā persona, biedrība vai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt šādu lēmumu (iesnieguma/ aptaujas/ kopības lēmuma formā) par ātrāku apkures sezonas noslēgšanu, nosūtot iesniegumu uz vienoto e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, atstājot lēmumu pastkastē pie RNP Klientu apkalpošanas centriem vai ar pasta starpniecību nosūtot uz RNP juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

Informējam, ka RNP saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā (un arī šobrīd, kad ārkārtējā situācija ir atcelta, līdz turpmākiem paziņojumiem)  nepiemēros nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu.