Informācijas tālrunis: 8900

Puse RNP parādnieku noslēguši mierizlīgumus par komunālo parādu atmaksu

2013-01-08

No aizvadītā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim puse no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem, kuri nebija pilnībā norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem, izmantojuši iespēju noslēgt mierizlīgumu par parāda pamatsummas pakāpenisku atmaksu, vienlaikus atbrīvojoties no aprēķinātās soda naudas.

No 24 000 parādnieku mierizlīgumam pieteikušies aptuveni puse jeb 12 000 klientu, kuru skaits vēl tiks precizēts, jo pa pastu turpina pienākt līdz 31.decembrim nosūtītie pieteikumi, turpinās arī esošo pieteikumu apstrādāšana, līgumu noformēšana un izsūtīšana klientiem parakstīšanai.

Izlīgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījis parādnieks un tas ir reģistrēts uzņēmumā. Ja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 30 dienu laikā nesaņems parādnieka parakstītu izlīgumu, tas netiks reģistrēts un nestāsies spēkā. Līgumsoda vai nokavējuma procentu summa tiks dzēsta pēc pilnīgas izlīguma izpildes – pēc pilnas pamatparāda summas samaksas.

Aptuveni ceturtā daļa klientu mierizlīgumam pieteikušies tikai pēdējā mēnesī – decembrī. “Rīgas namu pārvaldnieks”, piedāvājot slēgt mierizlīgumu ar iespēju dzēst soda naudu, cerēja uz  lielāku atsaucību.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda: „Pirmkārt vēlos pateikt paldies ikvienam klientam, kurš, neraugoties uz ekonomisko situāciju valstī, apzinīgi ir savlaicīgi apmaksājis ikvienu rēķinu. Vēlos pateikt paldies tiem 12 000 klientiem, kuri noslēguši izlīgumu. Izvērtējot mūsu piedāvājumu, jāsaka, ka mūsu parādnieku skaits ir samazinājies par 12 000 parādniekiem. Tas ir nozīmīgs parādnieku skaita samazinājums.”

Neizpratni izraisa klienti, kas pagājušā nedēļā ieradušies klientu apkalpošanas centros un izteikuši vēlmi vienoties par parāda atmaksas grafiku ierastajā kārtībā, kas nozīmē, ka būs jāatmaksā arī soda nauda pilnā apmērā, no kuras līdz 31.decembrim klienti varēja atbrīvoties.

Tuvākajā laikā līdzīgu “moratoriju” un soda naudu atlaišanu “Rīgas namu pārvaldnieks” neplāno atkārtot.

Kopumā “Rīgas namu pārvaldnieka” dzīvojamo māju iemītnieku parādi pagājušā gada vidū bija sasnieguši 31 miljonu latu, no šīs summas aptuveni 7 miljoni latu bija aprēķinātās soda naudas. Līdz ar to, pēc provizoriskiem aprēķiniem, uzņēmumam izdosies atgūt aptuveni 12 miljonus latu, bet piešķirto atlaižu summa varētu būt ap 3,5 miljoniem latu.

Kā ziņots, no 1.janvāra pret parādniekiem, kas šo iespēju nebūs izmantojuši, uzņēmums izmantos visu normatīvos paredzēto pasākumu spektru parādu piedziņai, kā arī pret parādniekiem vērsīsies tiesā, kas gan būšot pēdējais solis. Patlaban “Rīgas namu pārvaldniekam” ir vairāk nekā 4500 aktīvu tiesvedības procesu pret parādniekiem.