Informācijas tālrunis: 8900

Rekonstrukcijas darbi Maskavas ielā

2017-08-08

Dzīvojamā mājā Maskavas ielā veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi, kas ietvēra aizsargapmales remontu, cokola atjaunošanu un ieejas mezglu remontu. Tika nojauktas vecās betona apmales, attīrītas virsmas, aizdarinātas plaisas, nogruntētas un apmestas cokola virsmas, iestrādāts stikla šķiedru siets un veikti krāsošanas darbi. Lai mājas pagrabā neiekļūst mitrums, tika ierīkota jauna betona aisargapmale un uzstādīti ūdens novadīšanas bloki.  Lieveņiem tika veikta virsmu līdzināšana un ierīkotas koka laipas, kā arī atjaunoja vējtvera jumtiņus un uzstādīja jaunas notekrenes.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam aizsargapmales un lieveņu remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.