Informācijas tālrunis: 8900

RNP aicina RTU studentus piedalīties studiju noslēguma darbu konkursā

2013-10-07

Ar prieku paziņojam, ka š.g. 2.oktobrī tika noslēgts līgums ar nodibinājumu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības Fonds par stipendiju piešķiršanu RTU studentiem studiju noslēguma darbu izstrādāšanai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noteiktajās pētniecības tēmās.

Piesakoties konkursam, studenti ne vien iegūs iespēju pretendēt uz stipendiju, bet arī iegūs iespēju saņemt RNP atbalstu darbu izstrādes procesā – speciālistu konsultācijas un tehnisko informāciju par RNP pārvaldīšanā esošajām mājām.

Projekta mērķis ir paaugstināt studiju noslēguma darbu kvalitāti un praktisko pielietojamību nekustāmo īpašumu pārvaldīšanas jomā, īpaši energoefektivitātes uzlabošanā. Ievērojot RNP darbības sfēru un aktuālo jautājumu specifiku, studiju noslēguma darbu tēmas tika sagatavotas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta un Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta, kā arī Būvniecības un rekonstrukcijas institūta pēdējā kursa studentiem, kuri 2013./2014. mācību gada pavasara semestrī izstrādās un aizstāvēs bakalaura vai maģistra līmeņa darbus.

Konkurss tiek īstenots 2 kārtās:
1) Studentu pieteikuma anketu, sekmju izrakstu par iepriekšējo mācību semestri, dzīves aprakstu (CV) un kopsavilkumu iesūtīšana kādā no RNP piedāvātājam tēmām (līdz 1.novembrim);
2) 6 pirmās kārtas finālistu (5 bakalaura un 1 maģistra līmeņa) noteikšana un studiju noslēguma darbu par izvēlēto tēmu izstrādāšana.

Pretendentus vērtēs stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, kuras sastāvā, atbilstoši nolikumam, tiks iekļauti 2 RNP speciālisti un 1 RTU pārstāvis. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir studiju noslēguma darba atbilstība tēmai un praktiskais pielietojums, kā arī jautājuma padziļinātā izpēte un tehniski-ekonomiskā pamatotība. Izstrādātie pētījumi tiks pielietoti RNP darbības uzlabošanai un attīstībai, kā arī sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.

Ar papildus informāciju par konkursa īstenošanas kārtību un tēmu sarakstu iespējams iepazīties ŠEIT.