Informācijas tālrunis: 8900

RNP attīsta jaunus e-parvaldnieks.lv rīkus

2023-02-28

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) šogad īsteno digitalizācijas politiku, kas paredz daudzu procesu automatizāciju. Tā dodot iespēju klientiem un arī uzņēmuma darbiniekiem ātrāk un efektīvāk iegūt informāciju, kas saistīta ar īpašuma pārvaldīšanu. Detalizēta aktuālā informācija par plānotiem remontdarbiem, mājas uzkrājumi, kā arī cita ar kopīpašumu saistīta būtiska finanšu informācija būs pieejama jau drīzumā. Uzņēmumā tiks paaugstināta darbu plānošanas efektivitāte, bet klientiem būs iespēja pilnvērtīgāk sekot līdzi sava īpašuma uzturēšanai, lai varētu pieņemt izsvērtus un aktuālākajā informācijā balstītus kopības lēmumus par sava īpašuma uzturēšanu, remonta darbiem kā arī ēkas kompleksu renovāciju.

 

Plānotie klientu pašapkalpošanās vortāla e-parvaldnieks.lv uzlabojumi, kas īstenosies jau šajā pavasarī – 1.martā, pamatā saistāmi ar to, ka klientiem būs pieejama plašāka informācija par viņu īpašumu, galvenokārt, finanšu stāvokli.

 

RNP valdes loceklis Bernhards Maļinovskis: “Līdztekus pamatpakalpojuma nodrošināšanai un tā pilnveidošanai, viena no prioritātēm ir uzņēmuma darbības caurspīdīgums un pārskatāmība, izmantojot digitalizāciju, lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas plašākas pašapkalpošanās funkcijas vortālā e-parvaldnieks.lv. Realizējot klientiem pašapkalpošanās iespējas, plānojam nodrošināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību un administratīvo resursu ietaupījumu, kas jau tika ņemts vērā plānojot mazāku pārvaldīšanas maksas pieaugumu 2023. gadā, par ko ziņojām iepriekš. No šodienas klientiem ir pieejama aktuālā informācija par mājas remontdarbu uzkrājumiem un veiktajiem un plānotajiem remontdarbiem, kas regulāri sistēmā atjaunosies. Jau marta mēnesī klientu vortālā pakāpeniski pilotprojekta ietvaros, būs pieejama informācija par parādsaistībām.  Izvērtējot pilotprojekta rezultātus, paredzēts pašapkalpošanās funkcionalitāti turpināt attīstīt, lai to piedāvātu jau visiem mūsu klientiem. Tieši pilnvērtīga informācija par kopīpašumu ir pamats, lai klienti spētu pieņemt izsvērtus un ilgtermiņa attīstībā balstītus kopības lēmumus, piemēram, lai ēkās nodrošinātu lielākus remonta darbus vai veiktu daudzām ēkā aktuālos energoefektivitātes pasākumus, kā arī, protams, veiktu komunikāciju nomaiņu. Energoresursu izmaksu kāpums uzskatāmi demonstrē, ka vairumam daudzdzīvokļu ēku nepieciešama kompleksa renovācija, bet bieži kopības lēmumi netiek pieņemti, kas rezultējas ar nopietnām tehniskām problēmām.”

 

Būtiski atzīmēt, ka arī ikmēneša rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem tiek pilnveidoti. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, klientu izpratni par izmaksām, kas veidojas pozīcijā – atkritumu izvešana, tā jau šā gada pirmajā pusē tiks detalizēti atšifrēta, iekļaujot, cik no summas tiek tērēts lielgabarītu atkritumu izvešanai, cik lielas ir pārkāpumu izmaksas, kas saistītas ar auto novietošanu, kas aizšķērso pieeju, lai izvestu atkritumus un citas aktuālās atkritumu izvešanas izmaksu pozīcijas, ko jau drīzumā klienti varēs redzēt savos rēķinos.

 

Atgādinām, ka RNP klientiem ir pieejams pašapkalpošanās vortāls e-parvaldnieks.lv, vietnē pieejami ikmēneša rēķini e-vidē, tādā veidā saudzējot vidi, taupot resursus. Sākot no pagājušā gada esam uzsākuši drukāto rēķinu atslēgšanu, būtiski samazinot to daudzumu par 60% un darbs šajā jomā turpinās. Samazinām drukāto rēķinu apjomus un kopīgi ar klientiem turpinām pāriet uz e-vidi, lai operatīvāk nodrošinātu informācijas apriti starp pārvaldnieku un klientu.