Informācijas tālrunis: 8900

RNP gūst pieredzi par pilotprojektu valsts iestāžu kopstrādei un biroju pārvaldes efektivitātei

2022-06-17

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) viesojās “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) aktivitātēs-bāzētajā birojā, lai iegūtu padziļinātu priekšstatu par šāda biroja izveidi un to, kā notiek darba organizācija, izmantojot dažādus modeļus.

Aktivitātēs-bāzēts birojs paredz darbu gan klātienē, gan attālināti. Tiek veidotas darba vietas, kas nav piesaistītas kādam konkrētam darbiniekam, visiem pieejamas plaša spektra sapulču telpas, ko pēc vajadzības var iepriekš rezervēt, tiek veidota ģimenēm atbalstoša darba vide, pieejama arī bērnu telpa.

Katrs darbinieks tiek nodrošināts ar savu individuālu skapīti, kā arī portatīvo datoru, vienlaicīgi pieejami dažādi monitori, katra darbinieka ērtībām. Pozitīvi, ka birojā tiek veikta arī atkritumu šķirošana, tādā veidā atbalstot un veicinot vides ilgtspēju. Turklāt par teju 100% darba procesā dokumentu aprite notiek digitāli, mazāk papīra formāta, mazāk drukātu dokumentu, lielāks ietaupījums un videi draudzīgāka pieeja.

Papildu informācija par šo pilotprojektu pieejama šeit.

RNP sekmīgi izstrādātajā un Rīgas domē apstiprinātajā stratēģijā 2022.-2026.gadam, kuras ieviešana jau sākusies, paredz, ka jātiecas samazināt administratīvo telpu platību, vienlaicīgi nodrošinot mūsdienīgu darba vidi. Ieviešot šādu aktivitātēs-bāzētu biroju arī RNP darbiniekiem, tas būtu veiksmīgs šādas prakses aizsākums ne tikai valsts institūciju darbiniekiem, bet arī pašvaldību institūciju darbiniekiem.