Informācijas tālrunis: 8900

RNP pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas piesaista Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai

2022-05-12

Šā gada 17. februārī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) Rīgas domes Īpašuma departamentā iesniedza dokumentus konkursam „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022.gadā”, kā ietvaros dzīvojamo māju Bruņinieku ielā 42, Stabu ielā 52, Tallinas ielā 36, Elizabetes ielā 10A un Mūrnieku ielā 14, Rīgā, ēkas īpašnieki veiks fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbus, savukārt dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 9, Rīgā, īpašnieki veiks ēkas ieejas portāla atjaunošanu un restaurāciju.

 

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 6. maija sēdē tika izskatīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldībā esošajiem objektiem, kas iesniedza pieteikumus konkursam “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā”.

 

Ar komisijas lēmumu tika nolemts piešķirt līdzfinansējumu ēkām:

  • Bruņinieku ielā 42, Rīgā – 25 000,00 euro (kopējās fasādes renovācijas izmaksas neieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību – 78 534,35 euro, ieskaitot PVN);
  • Stabu ielā 52, Rīgā – 24 638,25 euro (kopējās fasādes renovācijas izmaksas neieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību – 65 716,31 euro, ieskaitot PVN);
  • Tallinas ielā 36, Rīgā – 20 337,36 euro (kopējās fasādes renovācijas izmaksas neieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību – 59 271,54 euro, ieskaitot PVN);
  • Elizabetes ielā 10A, Rīgā: 19 820,72 euro (kopējās fasādes renovācijas izmaksas neieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību – 56 120,39 euro, ieskaitot PVN);
  • Mūrnieku ielā 14, Rīgā – 19 839,28 euro (kopējās fasādes renovācijas izmaksas neieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību – 61 856,93 euro, ieskaitot PVN);
  • Zvejnieku ielā 9, Rīgā – 3 928,24 euro (kopējās ieejas portāla atjaunošanas un restaurācijas izmaksas – 8 999,53 euro, ieskaitot PVN).

 

RNP palīdzēja māju pārstāvjiem sagatavot konkursam visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ietvēra tehniskās dokumentācijas izstrādi, kopības lēmuma pieņemšanu par dalību konkursā, biedrību nodibināšanu un ar to saistīto dokumentu un formalitāšu sagatavošanu, kā arī citas būtiskas lietas, lai dokumentu iesniegšana nesagādātu problēmas māju iedzīvotājiem.

 

RNP vēlas pateikt milzīgu paldies šo māju pārstāvjiem par aktīvu dalību dzīvojamo māju atjaunošanas procesā, kā arī par uzticēšanos RNP, lai mēs visi kopā varētu Rīgu padarīt skaistāku!

 

Ja arī Jūs vēlaties savai dzīvojamajai mājai piesaistīt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu un saņemt papildus informāciju par mājas atjaunošanas procesu, aicinām Jūs uzdot jautājumus, kā arī pieteikties uz individuālu konsultāciju, sazinoties ar projektu vadītāju: Oskars Skrastiņš, tālr. 25483083, e-pasts: oskars.skrastins@rnparvaldnieks.lv.