Informācijas tālrunis: 8900

RNP pusgadu noslēdz ar pozitīvu bilanci un gatavojas apkures sezonai

2022-08-29

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde iesniegusi Padomei operatīvo finanšu pārskatu par 2022. gada pirmo pusgadu. Dati liecina, ka finanšu rezultāti uzlabojas un iesāktais uzņēmuma attīstības kurss turpinās. Otrā pusgada lielākie izaicinājumi saistāmi ar ģeopolitiskās situācijas radītajām sekām un pieaugošajām energoresursu izmaksām.

 

Kopumā vērtējot pirmā pusgada rādītājus, RNP strādājis ar 1,8 milj. eur peļņu, tādā veidā nodrošinot uzņēmuma rentabilitāti.

 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Šobrīd izvērtējot sasniegtos finanšu rezultātus, jāsecina, ka tie ir smaga darba rezultāts, kas ieguldīts ilgākā laika posmā. Primāri jau ieviešot caurspīdīgu iepirkumu sistēmu, kā rezultātā klientiem pieejams kvalitatīvāks pakalpojums par zemāku cenu. Nenoliedzami joprojām ir vairāki izaicinājumi, kas jārisina – pašreizējā ģeopolitiskā situācija, ko pavada ārkārtīgi straujš energoresursu cenu kāpums, gatavošanās tuvojošai apkures sezonai, tomēr valde nav pieļāvusi, ka tas ietekmē kopējo uzņēmuma attīstību. Būtiski apzināties visiem iesaistītajiem, ka, par spīti augošajām būvniecības izmaksām, ir jākāpina renovēto ēku skaits kā vienīgais ilgtermiņa risinājums energokrīzei.”

 

Īpaši pozitīvi vērtējams laikā apmaksāto klientu rēķinu apjoms, kas sasniedzis jau 81% un ir ar tendenci palielināties. Debitoru parāda portfelis kopš gada sākuma samazinājies jau par 1 milj.eur, kas ir labs rādītājs, ņemot vērā sezonalitāti un resursu cenu kāpumu kopumā. Kā arī uzsāktā sadarbība ar parādu piedziņas ārpakalpojumu sniedz rezultātu un nododamo parādu lietu skaits tiek kāpināts. Tiek norakstīti neatgūstamie parādi, tai skaitā arī pret AS “Rīgas Siltums” un “Rīgas ūdens”.

 

Kā jau ziņots iepriekš, sekmīga atgādinājumu ieviešana par apmaksas termiņa iestāšanos – atgādinājumi par rēķinu apmaksu, informatīvie paziņojumi, SMS apziņošanas, kā arī veiktās preventīvās parādu atgūšanas darbības sniegušas rezultātu. Jau trešo gadu pēc kārtas uzlabojas RNP klientu maksāšanas disciplīna. Izaugsme turpinās arī šogad, neraugoties uz 17% pieaugumu pakalpojumu cenām – siltumenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, kā arī atkritumu apsaimniekošana. Jūnija mēnesī maksāšanas disciplīna ir uzlabojusies par 2%, savukārt salīdzinot ar 2020. gada jūniju – par 10%.