Informācijas tālrunis: 8900

RNP saimnieciskajā darbībā izmantos divus elektromobīļus

2014-07-08

Š. g.  20. jūnijā RNP parakstīts līgums par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu tehnoloģiju ieviešana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”” Nr.KPFI-16/45 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km, un uzlādes staciju ieviešanu Latvijā.

Projekta ietvaros paredzēta divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 kilometri, kā arī maksimālais elektromobīļa ātrums ir vismaz 90 kilometri stundā.

Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju un trokšņa līmeņa samazināšanu apkārtējā vidē.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds” un Vides un reģionālās attīstības ministriju. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.