Informācijas tālrunis: 8900

RNP uzņemts Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā

2013-05-08

Šodien Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) kopsapulcē tika izskatīts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) iesniegums par uzņemšanu asociācijā. Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi atbalstīja RNP uzņemšanu asociācijā, kā arī ievēlēja RNP valdes priekšsēdētāju Ervinu Straupi Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdē.

RNP valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda: “LNPAA ir vadošā namu apsaimniekotāju sabiedriskā organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sadarbībā ar likumdevēju un izpildvaru pilnveidotu normatīvos aktus, uzlabotu pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitāti, kā arī dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku tiesisko aizsardzību. Sadarbojoties visas Latvijas namu apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem asociācijas ietvaros, šo mērķu sasniegšana kļūst reāla.”

LNPAA piedalās mājokļu attīstības politikas izstrādāšanā, iesniedz priekšlikumus likumdošanai un izmaiņām normatīvos aktos un sekmē nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu, lai veicinātu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares harmonisku attīstību. LNPAA apvieno vairāk nekā 30 apsaimniekošanas uzņēmumus no visas Latvijas.