Informācijas tālrunis: 8900

RNP veicis pārrēķinu parādniekiem, kuriem novecojušās norēķinu sistēmas dēļ nekorekti piemēroti soda procenti

2020-05-15

Saistībā ar izskanējušo informāciju no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) par nepareizu līgumsodu aprēķināšanu parādniekiem, kuri nav norēķinājušies par piegādātajiem pakalpojumiem, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) puses jau sarunu laikā ar PTAC ir identificējis problēmas sākotnējo punktu, kas saistībā ar izmantotās norēķinu programmatūras īpatnībām pieļāva, ka netiek veikts likumisko procentu ieskaits pirms piemērot nokavējuma procentus. Pats abu procenta likmju piemērošanas princips atbilst Civillikumam, tomēr – tikai piemērojot procentu ieskaitīšanu.

RNP šobrīd ir apzinājis, ka šāda aprēķinu sistēmas nepilnība skārusi ~0,5% no uzņēmuma klientiem jeb 982 komunālo maksājumu parādniekus par kopējo summu 76 037 EUR. Šiem klientiem ir veikts pārrēķins, tomēr ņemot vērā parādu apjomu, ko klienti ir parādā, faktiski ir samazinājusies viņu parāda apjoma summa, nevis jāveic faktiska līdzekļu atmaksāšana.

Savukārt faktiska naudas atmaksa, pārbaudot visus gadījumus, kad ir piemērota nepareiza līgumsodu aprēķināšana, bija jāveic 19 klientiem par kopējo summu 943 EUR. Mazākā summa bijusi 2,63 EUR, bet lielākā 158,06 EUR.

Jāpiebilst, ka šobrīd novecojušā norēķinu sistēma tiek mainīta uz modernāku, tostarp, lai izslēgtu līdzīgu gadījumu atkārtošanos.

RNP atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un aicina arī turpmāk, saskaroties ar iespējamām nepilnībām rēķinos, nekavējoties vērsties pie uzņēmuma ar informāciju!

Ārkārtējās situācijas laikā RNP saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem laikā nepiemēros nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu.