Informācijas tālrunis: 8900

Sākti siltināšanas darbi dzīvojamajai mājai Bauskas ielā 51

2013-08-29

Sadarbojoties SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai sākti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi dzīvojamajai mājai Bauskas ielā 51, Rīgā, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Siltumnoturības uzlabošanas pasākumu projektu dzīvojamajai mājai Bauskas ielā 51, Rīgā, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 51, Rīgā dzīvokļu īpašnieki 2011.gada 9.janvāra kopsapulcē pieņēma lēmumu par dzīvojamās mājas siltināšanu. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, paveicot nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, 2012.gada 26.aprīlī ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu par projekta „Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu – plānotais ERAF finansējums ir 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Savukārt 2013.gada 25.jūnijā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” noslēdza līgumu ar SIA „Būvprojektu Vadība” par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 51, Rīgā, vienkāršoto renovāciju Eiropas Savienības fonda projekta „Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51, Rīgā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Dzīvojamajā mājā Bauskas ielā 51, Rīgā, renovācijas darbu ietvaros plānots veikt:

• Sienu siltināšanu;
• Bēniņu siltināšanu;
• Jumta renovāciju;
• Cokola daļēju siltināšanu;
• Ventilācijas ierīkošanu;
• Pagraba pārseguma siltināšanu;
• Pagraba logu nomaiņu;
• Koplietošanas telpu durvju nomaiņu;
• Cauruļvadu siltināšanu;
• Karstā ūdens un apkures cauruļu nomaiņu u.c. darbus.

Pēc renovācijas darbiem plānots sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu 46,96% apmērā no aprēķinātā kopējā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.
Renovācijas darbus plānots pabeigt jau 2013.gada rudenī.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, sadarbojoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, šogad plāno sākt siltumnoturības uzlabošanas pasākumus vēl divām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.