Informācijas tālrunis: 8900

Strukturālās izmaiņas RNP uzlabos kontroli, pakalpojumu pieejamību un samazinās vadītāju skaitu

2020-08-05

Balstoties uz “Ernst&Young Baltic” audita secinājumiem un ieteikumiem, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valde ir lēmusi veikt strukturālas izmaiņas, uzņēmuma līdzšinējās Tehniskās pārvaldes un Apsaimniekošanas pārvaldes vietā izveidojot Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldi, kurā strukturāli iekļausies arī teritoriālie iecirkņi.

RNP valdes priekšsēdētājs Elmārs Martinsons: “Lasot auditoru ziņojumu, ir izcelta virkne organizatorisku nepilnību, tomēr kopējais aspekts visiem ieteikumiem ir nepieciešamība pastiprināt kontroli visos līmeņos un pilnveidot struktūru, lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Mūsu uzdevums ir atgriezt klientu RNP uzmanības un darbības centrā. Neapstrīdami, ka Pakalpojuma nodrošināšanas pārvaldes izveidošana samazinās vadītāju vietnieku skaitu, bet vēl būtiskāks ir aspekts, ka tādējādi tiks pastiprināta kontrole un komunikācija starp tām struktūrvienībām, kas nodrošina mūsu klientiem ikdienas pakalpojumus. Sākot no teritoriju kopšanas, beidzot ar remontdarbu plānošanu un realizēšanu. Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes izveidošana ir pirmais nozīmīgais solis RNP darba kvalitātes kontroles un pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, kura ietekme būs jūtama jau tuvākajā laikā.”

Iekļaujot jaunajā struktūrvienībā teritoriālos iecirkņus, tiks uzlabota kontrole un panākta labāka ikdienas darbu plānošana ēku pārvaldīšanā, vienoti pakalpojuma nodrošināšanas standarti, ietverot kvalitatīvu, efektīvu remontdarbu plānošanu un veikšanu īsākos termiņos, nekā līdz šim. Viens no pēdējo gadu spilgtākajiem RNP trūkumiem ir nespēja izpildīt klientu mājās plānotos remontdarbus.