Informācijas tālrunis: 8900

Svarīga informācija SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem

2023-01-17

Sakarā ar neprecizitātēm tarifa apmērā, kas radušās elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēja kļūdaini sniegtās informācijas dēļ, par koplietošanas elektroenerģiju decembra mēnesī, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sagatavotajos rēķinos norādītā summa ir lielāka, nekā tai jābūt. Tā kā informācija par kļūdaino tarifa apmēru ir saņemta jau pēc rēķinu nosūtīšanas klientiem, nākamā mēneša rēķinā tiks veikts pārrēķins par koplietošanas elektroenerģiju. Savukārt to māju dzīvokļu īpašniekiem, kuriem individuālā elektroenerģija tiek piegādāta ar pārvaldnieka starpniecību, tiks sagatavots jauns, koriģēts rēķins jau šomēnes. 

 

Visi pārējie klienti nākamajā mēnesī rēķinā saņems jau iekļautu pārrēķinu, samazinot nākamā mēneša rēķina koplietošanas elektrības daļu par kļūdaino apjomu. Vairumam klientu kļūdas apmērs svārstās 2-3 EUR apmērā.

 

Daudz lielāks korekcijas apjoms ir mājām, kuru iedzīvotāji ar pārvaldnieka starpniecību saņem arī individuālo elektroenerģijas pakalpojumu, ko sniedz TET, kas nodrošina arī koplietošanas elektroenerģiju RNP klientiem. Koriģēta maksa par elektroenerģiju decembrī ir  0,26391 EUR/kWh bez PVN, apkalpošanas maksa 0,01314 EUR/kWh bez PVN.

 

To māju iedzīvotāji, kuri caur pārvaldnieku saņem arī individuālos elektrības pakalpojumus, rēķinus ar korektu tarifu saņems jau šīs nedēļas laikā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.