Informācijas tālrunis: 8900

Svinīgi noslēdzās desmitie pilnvaroto pārstāvju mācību kursi

2016-08-03

164 māju pilnvaroto pārstāvju semināra cikla beidzēji un absolventi sanāca vienuviet 28. jūlijā, lai atzīmētu un sveiktu cits citu veiksmīga mācību posma noslēgšanā. Līdztekus pašiem dalībniekiem, tos sveica pašvaldības priekšsēdētājs Nils Ušakovs, “Rīgas namu pārvaldnieks” valde, kā arī vairāki vieslektori un uzņēmuma darbinieki, kuri bija piedalījušies semināru cikla izstrādāšanā.

Pasākums noritēja svinīgā noskaņā ar dzīvo mūziku, tortēm, fotografēšanos un loteriju, kuras galvenā balva – zilas krāsas hortenzija – tika pasniegta Vairai Konrādei. Papildus laiks tika atvēlēts jautājumu uzdošanai mēram Nilam Ušakovam.

Mācību kursus veido Rīgas dome sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Līdz šim tos jau ir noklausījušies 302 Rīgas iedzīvotāji un tiem papildus vēl ir tikuši iesūtīti 178 pieteikumi. Mācību kurss ilgst 25 stundas, kurās tiek apskatīti svarīgākie likumdošanas akti namu pārvaldīšanas jomā, īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi, dzīvojamās mājas konstrukciju un inženierkomunikāciju īpatnības un atbildības robežas un ne tikai. Papildus mācību kursa ietvaros uzstājas vieslektori no SIA “Rīgas siltums”, SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens” un citi.

Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem, kurus ievēl daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības un kuru pienākums ir palīdzēt nodrošināt sadarbību starp mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatpienākumi ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces, izvirzīt mājas uzturēšanas un labiekārtošanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī veicināt efektīvu komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Atgādinām, ka dalība mācību kursā ir bezmaksas, un sakarā ar pastiprināto interesi pieteikšanās turpinās!

Rakstiet uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar piezīmi “pieteikums māju vecāko kursiem”, papildus norādot savu vārdu, uzvārdu, mājas adresi un kontaktinformāciju.

Ieskats pasākumā FOTOGALERIJĀ.