Informācijas tālrunis: 8900

Tiek veikta aptaujas anketu apstrāde

2015-02-24

Lai noskaidrotu turpmāko norēķinu veidu, 2015. gada janvārī Rīgas namu pārvaldnieks izsūtīja aptaujas anketas par tiešajiem maksājumiem vairāk nekā 150 tūkstošiem klientu. Ņemot vērā saņemto anketu skaitu un nepieciešamo laiku to apstrādei, aptaujas rezultātus plānots paziņot līdz 2015. gada 31. martam.

No 2015. gada 2. februāra norit saņemto anketu reģistrēšana un apstrāde, lai noteiktu katras mājas dzīvokļu īpašnieku pieņemto kopības lēmumu. Atbilstoši aptaujas rezultātiem, katrai mājai tiks piemērots dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais norēķinu veids – vai turpmāk norēķini tiks veikti tieši pakalpojumu sniedzējam, vai arī tiks saglabāta esošā norēķinu kārtība – caur pārvaldnieku.

2015. gada janvārī Rīgas namu pārvaldnieks veica klientu aptauju par tiešajiem maksājumiem, ievietojot aptaujas anketas to klientu pastkastītēs, kuri līdz 2014. gada novembra beigām nebija iesnieguši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par turpmāko norēķinu kārtību.