Informācijas tālrunis: 8900

Ūdens patēriņa starpību iespējams izskaust

2021-04-28

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) atbalsta Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) viedokli – ūdens patēriņa starpības veidošanās problēmu ir iespējams krasi samazināt, ja ūdens patēriņa uzskaiti nodod pakalpojumu sniedzējam, kā arī skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, un izvērtējot arī pilnīgu tiešo norēķinu ieviešanu par ūdensapgādes pakalpojumiem.

Atsaucoties uz iepriekš pausto Ģirta Beikmaņa, LNPAA valdes priekšsēdētāja viedokli“Ūdens patēriņa starpības jautājumā Latvija ir unikāla ne vien tāpēc, ka šāda uzskaites vienība ir radīta, bet arī tāpēc, ka jau gadu desmitus neizdodas no tās atbrīvoties, sakārtojot patēriņa uzskaiti. Esošā sistēma acīmredzami ir nepareiza un klientiem nesaprotama, jo lielākajai daļai klientu ik mēnesi ir jāmaksā kaut kāds dzīvokļos neuzskaitīts pakalpojuma daudzums jeb ūdens patēriņa starpība,” RNP piekrīt, ka nekavējoties jārod risinājums ūdens patēriņa starpības izskaušanai. Nododot uzskaiti ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējam, būtu iespējams izveidot mūsdienīgu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu, atvadoties no ūdens patēriņa starpības jēdziena.

Jau šobrīd vairums skaitītāju par pakalpojumiem ir tiešā pakalpojuma sniedzēja atbildības kompetencē, piemēram, gāzes vai elektrības skaitītāji, kas izvietoti dzīvokļos. Analizējot līdzšinējo pieredzi ūdensapgādes uzskaites jomā, jāpiekrīt LNPAA viedoklim, ka nododot skaitītājus pakalpojuma sniedzējam, būs iespējams ilgtermiņā realizēt kvalitatīvu iekārtu uzstādīšanu un starpības minimizēšanu.

Ronalds Neimanis, RNP valdes priekšsēdētājs“Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas paustais viedoklis ir aktuāls lielai daļai Latvijas iedzīvotāju un pārvaldnieku. Ikmēneša pakalpojumos esošā ailīte ar nosaukumu “ūdens patēriņa starpība” ir apliecinājums valsts mērogā neatrisinātai problēmai. Katra pakalpojuma uzskaitei, ko saņem klients ir jābūt viena saimnieka pārraudzībā, līdzīgi kā tas ir ar gāzi un elektrību. Arī ūdens patēriņa uzskaite ir pilnā apmērā jānodod ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējam, ļaujot pakalpojuma sniedzējam realizēt ilgtermiņa projektus modernas uzskaites sistēmas izveidē, aizstājot līdzšinējo, faktiski līdz dzīvokļu līmenim nepamatoti sadrumstaloto ūdens patēriņa skaitītāju daudzveidību, tostarp ieviešot vienotus kritērijus arī to uzstādīšanas jomā.”

Ap 500 RNP apsaimniekoto ēku ilgstošā periodā ir konstatēta virs 20% liela starpība ūdens patēriņā. Veicot dzīvokļu īpašnieku aptauju par attālinātās nolasīšanas ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, diemžēl pozitīvu lēmumu pieņēma tikai 3 mājas. Līdzīgas problēmas ar ūdens patēriņa uzskaiti un nozīmīgu patēriņa starpību starp patērētāju iesniegto informāciju par dzīvokļos esošajiem skaitītājiem un mājas ievadā esošā komercuzskaites skaitītāja datiem  konstatē arī citi pārvaldnieki visā Latvijā.