Informācijas tālrunis: 8900

Vienreizēja iespēja samaksāt parādu, nemaksājot kavējuma naudu

2012-05-24

Š.g. 23. maijā izskanējusī informācija, ka tiem SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem, kuri ir iekrājuši parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem, būs iespēja slēgt izlīgumu un segt tikai parāda pamatsummu, izraisījusi virkni papildus jautājumu, tāpēc lūdzām uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Ervinu Straupi uz sarunu, lai saņemtu atbildes uz neatbildētiem jautājumiem.

Daļa jūsu klientu nav līdz galam izpratuši, attiecībā uz kādiem parādiem izsludināta brīvlaišana?

Pirmkārt, jāsaka, ka noslēdzot izlīgumu, iespējams dzēst kavējuma naudu, nevis parādu pamatsummu. Otrkārt, kavējuma nauda neatgriezeniski tiks dzēsta tikai pēc tam, kad klients būs pilnībā izpildījis izlīgumā ietvertās saistības, tas ir, nomaksājis parāda pamatsummu.

Kuriem uzņēmuma klientiem būs iespēja noslēgt izlīgumu par parāda atmaksu ar termiņu līdz 24 mēnešiem?

Lai gan izlīguma slēgšanas kārtība vēl ir izstrādāšanas stadijā, varu teikt, ka iespēja samaksāt savus parādus, nemaksājot kavējuma naudu, būs ikvienam uzņēmuma klientam – fiziskajai personai, kurai ir parādi par sniegtajiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka laika posmā no 1. jūlija līdz 31. decembrim, noslēdzot izlīgumu, tiks sastādīts parāda pamatsummas samaksas grafiks ar termiņu līdz 24 mēnešiem. Aprēķinot maksājuma grafiku, kavējuma nauda netiks rēķināta.

Jūs minējāt klientus – fiziskās personas. Vai jāsaprot, ka uz juridiskajām personām šī kavējuma naudas amnestija netiks attiecināta?

Iespēja norēķināties ar uzņēmumu, neiekasējot kavējumu naudu, attieksies tieši uz fiziskajām personām. Attiecībā uz juridiskajām personām, tāpat kā līdz šim, tiks piemērota izstrādātā kārtība par parādu apmaksu un iespējamu kavējuma procenta samazinājumu atbilstoši tam, cik īsā laika posmā parāds tiek nomaksāts.

Kāds ir uzņēmuma mērķis, atbrīvojot klientus no kavējuma naudas maksāšanas? Vai kavējuma naudas neiekasēšana neradīs SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finansiālas problēmas?

Par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā nav norēķinājušies 64 000 klientu, no kuriem 24 000 ir ilgstošie parādnieki. Ilgstošo parādnieku parāda summa vidēji ir līdz 1500 latiem. Mūsu mērķis, izveidojot individuālu parāda samaksas grafiku bez papildus kavējuma naudas uzrēķināšanas, ir dot iespēju ikvienam parādniekam norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.

Mēs izprotam ekonomisko situāciju valstī, kā arī salīdzinoši augstās energoresursu cenas, tomēr kā jebkuram citam uzņēmumam mums ir jāatgūst līdzekļi, kurus esam samaksājuši par siltumu, ūdeni un citiem pakalpojumiem. Turklāt, nekādā gadījumā par kāda klienta parādiem nedrīkst maksāt citi klienti. Apzinoties, ka liela daļa parādu veidojās tieši smagākajos krīzes gados, šobrīd mūsu klientiem ir iespēja iegūt ilgtermiņa parāda samaksas plānu bez soda sankcijām. Savukārt mums ir iespēja pārplānot finanšu plūsmu, atbilstoši tam, kā klienti norēķināsies par parādiem.

Ņemot vērā mūsu klientu lielo interesi, par jaunajiem nosacījumiem parādu segšanā, domāju, ka uzņēmumam finansiālas problēmas neradīsies.

Ko darīt tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri nedzīvo Latvijā, bet vēlas noslēgt izlīgumu?

Lai to atrisinātu, paplašinām e-pakalpojumu klāstu. Plānojam noteikumos iestrādāt iespēju izlīguma līgumu uzņēmuma interneta vortāla www.e-parvaldnieks.lv lietotājiem noslēgt attālināti.

Kas notiks ar tiem parādniekiem, kuri neizmantos iespēju līdz 31. decembrim noslēgt izlīgumu?

Šī ir vienreizēja iespēja nokārtot savas parāda saistības, racionāli plānojot savus maksājumus. Ja par piemēru ņemam vidējo parāda apjomu 1000 latu, noslēdzot izlīgumu ar maksājumu grafiku uz 24 mēnešiem, maksājums būs 41,7 lati mēnesī.

Ja parādnieks līdz šā gada 31. decembrim neizrādīs nekādu interesi par iespēju nokārtot savas parādsaistības, uztversim to kā nevēlēšanos šīs saistības nokārtot vispār. Tāpēc paredzu, ka nākamā gada sākumā krasi pieaugs mūsu uzņēmuma pieteikumi tiesai par parādu piedziņu.