Informācijas tālrunis: 8900

Vortālā e-parvaldnieks.lv turpmāk ūdens patēriņa rādījumus varēs iesniegt bez reģistrēšanās

2019-10-24

Šā gada septembris bija pirmais mēnesis, kad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veica izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas kārtībā, par prioritārajām izvirzot elektroniskās iesniegšanas formas. Ūdens patēriņa lapiņas joprojām tiek pieņemtas, tomēr to izsniegšana notiek klientu centros, nevis kā iepriekš, iekļaujot tās rēķinos.

Ņemot vērā savstarpējā komunikācijā ar klientiem iegūtos priekšlikumus, paralēli četrām jau esošajām elektroniskās ūdens patēriņa uzskaites nodošanas formām, ir ieviests jauns attālinātās iesniegšanas veids, kas ļauj klientiem, izmantojot pēdējā rēķina datus, iesniegt rādījumus www.e-parvaldnieks.lv, bez reģistrēšanās pārējiem e-pakalpojumiem. Jaunais pakalpojums ieviests, jo virkne klientu norādīja, ka labprāt iesniegtu rādījumu datus elektroniski, tomēr nevēlas reģistrēties vortālā, kā arī nevēlas saņemt pilnu e-pakalpojumu spektru. Atgādinām, ka līdz šim tika piedāvāta skaitītāju rādījumu iesniegšana vortālā www.e-parvaldnieks.lv reģistrētiem lietotājiem, skaitītāju rādījumu iesniegšana ar SMS, kā arī rādījumu ievadīšana pašapkalpošanās kioskos RNP klientu apkalpošanas centros, vai pilnībā automātiski, ja dzīvojamā māja aprīkota ar attālinātās nolasīšanas ūdens patēriņa skaitītājiem.

Jaunā rādījumu iesniegšanas platforma ir pieejama no 24. oktobra un līdzīgi kā citas attālinātās iesniegšanas formas, būs aktīvas no katra mēneša 25. līdz 28.datumam.

Ņemot vērā, ka turpmākajos mēnešos vismaz 2 vai vairāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas dienas iekrīt brīvdienās, kad iesniegšana klātienē nav iespējama, RNP šā gada oktobrī un decembrī, kā arī 2020. gada janvārī pagarinājis individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņu gan elektroniski, gan papīra formātā!

Individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus varēs iesniegt:

  • 2019.gada oktobrī no 24. līdz 28.datumam;
  • 2019.gada decembrī no 20. līdz 28.datumam;
  • 2020.gada janvārī no 24. līdz 28.datumam.