Informācijas tālrunis: 8900

Zemes nomas maksa turpmāk tiek iekļauta ikmēneša rēķinā

2021-03-18

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā (piesaistītā) zemesgabala sastāvā ir citai personai piederošs zemesgabals, līdz šim reizi ceturksnī saņēma atsevišķu rēķinu par zemes nomu. Rūpējoties par mūsu klientu ērtību, kā arī saudzējot dabas resursus, šī gada pirmā ceturkšņa maksa par zemes nomu tiek iekļauta 2021. gada marta komunālo pakalpojumu rēķinā. Turpmāk maksa par zemes nomu tiks iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā.

Papildus norādām, ka Zemes nomas parādi netiek pārcelti uz komunālo pakalpojumu rēķiniem. Pārrēķini, ja Zemes īpašnieks noslēdz līgumu, saņemts tiesas lēmums, un citos gadījumos, par iepriekšējiem periodiem (līdz 31.12.2020.) tiks veikti vecajā Zemes nomas daļā un sagatavoti atsevišķie rēķini.