Informācijas tālrunis: 8900

RNP atgādina – radiatorus vēl var nomainīt līdz 1. septembrim

2021-08-11

Tuvojoties apkures sezonai, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) atgādina, ka radiatoru nomaiņu var veikt līdz 1. septembrim. Uzņēmums turpina aktīvu darbu ēku tehnisko mezglu uzturēšanas un pakalpojuma apmaksas nodrošināšanas jomās, lai rudenī apkure tiktu nodrošināta visos apsaimniekotajos namos ar centralizēto apkuri.

Radiatoru nomaiņu dzīvoklī var veikt tikai pēc apkures sezonas pārtraukšanas līdz 1. septembrim, iepriekš pie sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista izstrādājot tehnisko dokumentāciju, ko pēc tam jāsaskaņo ar pārvaldnieku. Nomainot uz neatbilstošas jaudas radiatoru, nekā siltumsistēmai paredzētais, tas var iespaidot apkures sistēmu visā mājā.  Toties, mainot radiatoru apkures sezonā, tiks apturēta dzīvojamās mājas apkures sistēmas darbība. Plašāka informācija par radiatoru nomaiņu atrodama RNP mājas lapā – ŠEIT.

Tiek plānots, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, pirmās ēkas ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vai pilnvarotā mājas pārstāvja lēmumu par apkures pieslēgšanu pieņems jau septembra pirmajā pusē. Centralizēta māju pieslēgšana apkurei notiks analizējot laika apstākļu ilgtermiņa prognozi un klientu pieteikumus. Kopība vai pilnvarotais pārstāvis var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai noteiktā datumā, negaidot plaša mēroga apkures uzsākšanu Rīgas daudzdzīvokļu ēkās, iesniedzot lēmumu RNP.

Aizvadītajā gadā RNP būtiski mainījis informācijas apmaiņu ar klientiem, kuri nav savlaicīgi norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem, ieviešot atgādinājuma paziņojumus gan par maksājuma termiņa iestāšanos, gan par kavētu maksājumu. Kopumā situācija pakalpojuma apmaksas disciplīnā ir uzlabojusies pēc jaunās atgādinājumu sistēmas ieviešanas. Analizējot pēdējo mēnešu rādītājus, par 30% uzlabojusies RNP klientu maksājumu termiņa ievērošana. Uzņēmums dinamiski strādājis arī pie parādu atgūšanas – līdz rudenim nenomaksāto rēķinu apmērs būs ap 1,5 miljonu eiro. Pirms gada tie bija 2,6 miljoni eiro.

Pēdējā mēneša laikā RNP aizvadījis arī vairākas tikšanās ar AS “Rīgas Siltums” par neatgūstamo parādu norakstīšanu gadījumos, piemēram, kad klientam noteikta maksātnespēja vai parādnieks ir miris. Sarunās vērojams būtisks progress, tādejādi, iespējams, ka jau līdz nākamajai apkures sezonai daļa no neatgūstamajiem parādiem būs norakstīti. Tas var būtiski atvieglot apkures pieslēgšanu, kas šobrīd ir problemātiska lielo apkures parādu un šā gada RNP plānoto finanšu rādītāju dēļ.

RNP vairākkārt ir aktualizējis nepieciešamību mainīt virkni normatīvo aktu, kas skar norēķinus par pakalpojumiem, tostarp arī par apkuri, lai atsevišķu klientu nemaksāšanas gadījumā izslēgtu varbūtību, ka pakalpojuma sniedzējs nepieslēdz apkuri visai mājai.