Informācijas tālrunis: 8900

Цикл Информационных дней успешно завершен

2016-12-15

Veiksmīgi noslēgušās informatīvās dienas par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, sadarbībā ar “ALTUM” un “Dzīvo siltāk”, kurās tika sniegta informācija par ēku atjaunošanas nosacījumiem, finansējuma piesaistes iespējām un labas prakses piemēriem.

Kopumā informatīvās dienas apmeklēja teju simts dzīvojamo māju pārstāvji, kuri saņēma atbildes uz jautājumiem par mājas atjaunošanas iespējām piesaistot ES līdzfinansējumu.

Atgādinām, ka šī gada novembrī Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas valsts atbalsta programmas nosacījumos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai. Veikto izmaiņu rezultātā vidēji par 15% ir palielinājies attiecināmo izmaksu apmērs, tādejādi ievērojami vairāk dzīvojamo māju Rīgā var pretendēt Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai!

Ņemot vērā Rīgas dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku atsaucību, nākamās informatīvās dienas tiks organizētas 2017.gada pavasarī. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un māju pilnvarotās personas jebkurā laikā var pieteikties uz individuālu konsultāciju par savas mājas atjaunošanas iespējām, iepriekš piesakoties ar e-pasta siltinasana@rnaparlvaldnieks.lv starpniecību.

Izsakām pateicību ikvienam pasākumu apmeklētājam par veltīto laiku un izrādīto interesi!

Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju ielūkoties Informatīvo dienu materiālos.

 

pdf Kā veiksmīgi realizēt mājas atjaunošanas projektu

pdf Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

pdf Īpašnieka pienākumi un iespējas

pdf Pieredze energoefektivitātes projetu īstenošanā