Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām piedalīties seminārā par māju energoefektivitātes paaugstināšanu

2017-11-14

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” aicina izmantot iespēju piedalīties Ekonomikas ministrijas un Attīstības finanšu institūcijas Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros organizētajā seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte”, kas notiks šī gada 21. novembrī plkst. 17.30 Rīgā, Doma laukumā 4, Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās.

Seminārā tiks sniegta informācija par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas iespējām.

Semināram var pieteikties šeit.

Detalizētāka informācija par citām semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā (papildus informācijai dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240)

Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Plašāka informācija par programmu pieejama  Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā, ka arī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājaslapā, sadaļā “Māju atjaunošana”.