Informācijas tālrunis: 8900

Atjaunotās mājas

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atjaunotas ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) īstenotās energoefektivitātes programmas atbalstu:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks Projekta kopējās izmaksas (EUR) Projekta attiecināmās izmaksas (EUR) ALTUM grants  (EUR)
 Viestura prospekts 83, Rīga  06.03.2018.-17.12.2018.  179 505,52  166 635,57  83 317,78
Murjāņu iela 68, Rīga  16.01.2019.-20.09.2019.  691 959,70  691 959,70  345 979,84
Kaņiera iela 4B, Rīga  25.05.2019.-09.01.2020.  590 907,92  590 907,92  295 453,96
Putnu iela 18, Rīga  03.09.2019.-20.04.2020.  117 030,19  117 030,19  58 515,90
Dzērbenes iela 5, Rīga  17.07.2020.-12.10.2020.  175 996,47  137 940,00  68 970,00
Vidrižu iela 4, Rīga 2021. – 2022.  2 391 610,91  1 139 324,62
Patversmes iela 22 k-2, Rīga  18.12.2021.-28.02.2022.  615 317,76  520 427,25  260 213,62
Hanzas iela 8, Rīga 2021. – 01.06.2022.  488 138,18 242 859,09
Kartupeļu iela 19, Rīga 29.04.2021.-29.03.2022.  931 364,29  756 855,00  378 427,50
Dzelzavas iela 90, Rīga 04.01.2022. – 31.10.2022.  625 192,20 t.sk. PVN  605 360,71 t.sk. PVN 303 130,35
Brīvības gatve 336, Rīga 25.10.2021. – 02.11.2022.  773 580,25 t.sk. PVN  680 104,51 t.sk. PVN 340 052,25

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas ir atjaunotas ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks                        Projekta kopējās izmaksas (euro) , t.sk. PVN         Pašvaldības līdzfinansējums (euro)

 Aleksandra Čaka iela 44, Rīga -II.atjaunošanas darbu posms

 01.05.2020.–06.11.2020.  41 473,20  18 749,18

Bīskapa gāte 8, Rīga

04.08.2020.–15.11.2020.  48 689,00  19 828,46

Alberta iela 2, Rīga

02.03.2021.-24.08.2021. 127 641,00 20 000,00

Strēlnieku iela 1B, Rīga

 30.03.2021.–23.09.2021.  51 881,78  18 540,03

Pētersalas iela 2, Rīga

10.05.2021.-20.10.2021. 12 753,35 3 529,09

Stabu iela 71, Rīga

01.06.2021.-25.10.2021. 48 120,22 18 583,54

Jēzusbaznīcas iela 13, Rīga

28.06.202.1-09.11.2021. 42 373,38 15 925,75

Elizabetes iela 10A, Rīga

19.07.2022.-31.10.2022. 58 782,39 19 820,72

Bruņinieku iela 42, Rīga

30.05.2022.-26.09.2022. 80 409,85 29 502,01

Tallinas iela 36, Rīga

07.06.2022.-31.10.2022. 62 357,04 t.sk. PVN 20 337,36

Stabu iela 52, Rīga

31.05.2022.-14.11.2022. 68 378,31 t.sk. PVN 24 638,25

Mūrnieku iela 14, Rīga

30.06.2022.-03.11.2022. 63 671,93 t.sk. PVN 19 839,28

Maskavas iela 22, Rīga

01.04.2022.-15.11.2022. 45 146,89 t.sk. PVN 9 867,98

Zvejnieku iela 9, Rīga

24.03.2022.-03.11.2022. 8 999,53 t.sk. PVN 3 928,24

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas ir atjaunotas Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” organizētā konkursa “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” ietvaros:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks Veiktie darbi Projekta kopējās izmaksas (EUR) Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
 Mārupes iela 15A, Rīga      07.08.2020. – 07.12.2020. Jumta remonts 68 796,99 34 396,50
 Slokas iela 169, Rīga 2019. Guļvadu nomaiņa pagrabā 10 249,82 5  124,91
Kuldīgas iela 13A, Rīga 2019. Kāpņu telpu remonts 23 075,18 11 537,59
Keramikas iela 2, Rīga 2019. Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 13 192,11 6 596,05

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atjaunotas Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros:

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas laiks Projekta kopējās izmaksas (EUR) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (EUR)
Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 26.04.2012. – 26.04.2014. 157 928,81 63 998,89
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Finiera ielā 15 (iepriekš – Platā iela 28 k-2) 25.02.2013. – 25.02.2015.

 

172 167,49 71 420,15
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8 10.09.2013. – 15.10.2015. 73 689,11 36 824,13
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49, Rīgā 10.09.2013. – 15.10.2015. 284 780,81 120 937,26
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 300 (projekts īstenots sadarbībā ar biedrību) 2014. gada augusts – 2014. gada decembris  84 595,75  39 128