Informācijas tālrunis: 8900

Atjaunotās mājas

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atjaunotas ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) īstenotās energoefektivitātes programmas atbalstu:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks Projekta kopējās izmaksas (EUR) Projekta attiecināmās izmaksas (EUR) ALTUM grants  (EUR)
 Viestura prospekts 83, Rīga  06.03.2018.-17.12.2018.  179 505,52  166 635,57  83 317,78
Murjāņu iela 68, Rīga  16.01.2019.-20.09.2019.  691 959,70  691 959,70  345 979,84
Kaņiera iela 4B, Rīga  25.05.2019.-09.01.2020.  590 907,92  590 907,92  295 453,96
Putnu iela 18, Rīga  03.09.2019.-20.04.2020.  117 030,19  117 030,19  58 515,90
Dzērbenes iela 5, Rīga  17.07.2020.-12.10.2020.  175 996,47  137 940,00  68 970,00

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas ir atjaunotas konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai” ietvaros:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks                        Projekta kopējās izmaksas (EUR)          Projekta attiecināmās izmaksas (euro) Pašvaldības līdzfinansējums (euro)

 Aleksandra Čaka iela 44, Rīga -II.atjaunošanas darbu posms

 01.05.2020. – 06.11.2020.  41 473,20  37 498,36  18 749,18

 Bīskapa gāte 8, Rīga

04.08.2020. – 15.11.2020.  48 689,00  42 338, 26  19 828,46

Alberta iela 2, Rīga

02.03.2021. – 24.08.2021. 127 641,00 83 243,60 20 000,00

 Strēlnieku iela 1B, Rīga

 30.03.2021. – 23.09.2020.  51 881,78  37 284,78  18 642,39

Pētersalas iela 2, Rīga

10.05.2021-20.10.2021. 12 753,35 8 075,877 4 037,89

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas ir atjaunotas Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” organizētā konkursa “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” ietvaros:

Dzīvojamās mājas adrese Projekta īstenošanas laiks Projekta kopējās izmaksas (EUR) Projekta attiecināmās izmaksas (euro) Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
 Mārupes iela 15A, Rīga      07.08.2020. – 07.12.2020. 68 796,99 68 796,99 34 396,50

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atjaunotas Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros:

Projekta nosaukums Projekta īstenošanas laiks Projekta kopējās izmaksas (EUR) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (EUR)
Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 26.04.2012. – 26.04.2014. 157 928,81 63 998,89
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Finiera ielā 15 (iepriekš – Platā iela 28 k-2) 25.02.2013. – 25.02.2015.

 

172 167,49 71 420,15
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8 10.09.2013. – 15.10.2015. 73 689,11 36 824,13
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49, Rīgā 10.09.2013. – 15.10.2015. 284 780,81 120 937,26
Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 300 (projekts īstenots sadarbībā ar biedrību) 2014. gada augusts – 2014. gada decembris  84 595,75  39 128