Informācijas tālrunis: 8900

Apkures sezonas uzsākšana

2011-10-14

2011. gada 14. oktobrī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem sāks pieslēgt centralizēto siltumapgādi. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda, ka arī līdz šim daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem bija iespēja vienoties par apkures pieslēgšanu, tomēr tieši pēdējās dienās uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālisti saņēma pieaugošu pieprasījumu skaitu par apkures sezonas sākšanu. Izvērtējot pieprasījuma palielināšanos, kā arī laika prognozi nākamajai nedēļai, kurā tiek prognozēta temperatūras pazemināšanās, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs uzdevis šodien sākt visu uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ēku pieslēgšanu siltumapgādei. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” tehniskie dienesti pastiprinātā režīmā strādās arī brīvdienās, lai nodrošinātu ar siltumu visus uzņēmuma klientus līdz šīs nedēļas beigām.

Lai nodrošinātu apkures sezonas uzsākšanu, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu parāda dzēšanai uzņēmumam „Rīgas siltums”, jau augustā izsludināja konkursu par aizņēmuma piešķiršanu 5 miljonu latu apmērā. Konkursā ar zemāko izmaksu piedāvājumu uzvarēja „DNB Nord banka”. Jau šodien SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pilnībā segs uzņēmuma parādu AS „Rīgas siltums”. Ervins Straupe norāda: „Atsevišķu klientu parādu dēļ, nedrīkst pieļaut siltuma nepieslēgšanu lielākajai klientu daļai. Diemžēl parādnieku struktūra, lai arī neviendabīga, norāda, ka atsevišķi parādnieki ir lielā daļā daudzdzīvokļu māju. Mūsu uzdevums ir piedāvāt kvalitatīvus dzīves apstākļus ikvienam klientam. Lai to nodrošinātu, uzņēmumam bija jāņem aizņēmums no bankas, tomēr vienlaikus vēlos norādīt, ka tas nozīmē arī pastiprinātu darbu ar pārādniekiem un es neizslēdzu, ka īsā laikā krasi pieaugs tiesvedību skaits.” Šobrīd SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzsācis vairāk nekā 1000 tiesvedības procesu pret parādniekiem.