Informācijas tālrunis: 8900

Atkritumu apglabāšanas tarifam plānotas izmaiņas

2014-07-15

Informējam, ka SIA „Getliņi EKO” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināšanai iesniedzis tarifa izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanai – no 2014. gada 1.septembra atkritumu apglabāšanas izmaksas plānots noteikt 30,87 EUR par tonnu (bez PVN), kā rezultātā plānots maksas pieaugums par sadzīves atkritumu izvešanu.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicina savus klientus iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu. Lai dzīvojamajai mājai tiktu uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri, dzīvokļu īpašnieku kopībai jāiesniedz RNP lēmums par atkritumu šķirošanas konteineru uzstādīšanas nepieciešamību, kā arī lēmumā vēlams iekļaut dzīvokļu īpašnieku piekrišanu apzinīgi veikt atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu šķirošanas prasībām. Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām un nosacījumiem: http://www.zalais.lv/lv/iedzivotajiem/atkritumu-skirosana-un-parstrade/.

Norādām, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas nav saistītas ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbību. Papildus informācija pieejama www.sprk.gov.lv.