Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par kustamas mantas izsoli

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2. kārtas elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu.

Izsolē tiks izsolīti 5 izsoles objekti (Kustamā manta sadalīta 5 izsoles objektos un tiek pārdota kā lietu kopības)

Izsole par izsoles objektiem sākas 19.07.2022 plkst. 13.00 un noslēdzas 08.08.2022 plkst. 13.00.

Pretendenti var reģistrēties no 19.07.2022 plkst. 13.00 līdz 29.07.2022, plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv/, izsoles noteikumi šeit.

 

Nodrošinājuma maksa un dalības maksa iemaksājama attiecīgi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

 

Par Izsoles objektu apskati to atrašanās vietā var iepriekš piesakoties elektroniski uz e-pastu: diana.alpa@rnparvaldnieks.lv vai pa tālruni 29295830 ne vēlāk kā līdz pieteikšanās Izsolei termiņa beigām darba dienās no 9.00 līdz 15.00.