Informācijas tālrunis: 8900

Par ēku adrešu maiņu

2019-08-08
Laikam ritot, Rīga dinamiski attīstās un nepārtraukti pilnveidojas – tiek veidotas jaunas ielas, ēkas, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs neatbilst adresācijas pamatprincipiem –, tādēļ nepieciešams to sakārtot. Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2019. gada 12. jūlija lēmumu Nr. BV-19-91-ls ir mainītas adreses Ķengaraga, Šķirotavas, Dārziņu un Rumbulas apkaimē. Ar lēmumu un pilnu māju adrešu sarakstu iespējams iepazīties laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientu un Rīgas pilsētas iedzīvotāju ievērībai informējam par Rīgas pilsētas Būvvaldes veiktajām ēku adrešu izmaiņām Rīgā (RNP pārvaldījumā esošajām mājām):
 • Aglonas iela 10 K-3 – mainīta adrese ēkai uz Maltas iela 15,
 • Aviācijas iela 13 – mainīta adrese ēkai uz Dubnas iela 8,
 • Aviācijas iela 17 – mainīta adrese ēkai uz Aviācijas iela 2C,
 • Aviācijas iela 23 – mainīta adrese ēkai uz Rasas iela 4,
 • Ikšķiles iela 15 – mainīta adrese ēkai uz Rasas iela 30,
 • Lokomotīves iela 102 -mainīta adrese ēkai uz Višķu iela 23,
 • Lokomotīves iela 50 – mainīta adrese ēkai uz Pelnu iela 2,
 • Lokomotīves iela 56 – mainīta adrese ēkai uz Prūšu iela 73,
 • Lokomotīves iela 70A – mainīta adrese ēkai uz Ikšķiles iela 18,
 • Lokomotīves iela 76 – mainīta adrese ēkai uz Ikšķiles iela 16,
 • Lokomotīves iela 96 – mainīta adrese ēkai uz Višķu iela 19,
 • Lubānas iela 106 – mainīta adrese ēkai uz Žīguru iela 21,
 • Lubānas iela 110 – mainīta adrese ēkai uz Žīguru iela 19,
 • Lubānas iela 114 – mainīta adrese ēkai uz Žīguru iela 20,
 • Lubānas iela 116 – mainīta adrese ēkai uz Žīguru iela 22,
 • Maltas iela 29 – mainīta adrese ēkai uz Naujenes iela 2,
 • Maskavas iela 248 – mainīta adrese ēkai uz Maskavas iela 250F,
 • Maskavas iela 250 K-10 – mainīta adrese ēkai uz Kaņiera iela 4A,
 • Maskavas iela 250 K-12 – mainīta adrese ēkai uz Kaņiera iela 6A,
 • Maskavas iela 250 K-7 – mainīta adrese ēkai uz Kaņiera iela 4B,
 • Maskavas iela 250 K-9 – mainīta adrese ēkai uz Kaņiera iela 4C,
 • Maskavas iela 252 K-7 – mainīta adrese ēkai uz Glūdas iela 1B,
 • Maskavas iela 254 K-4 – mainīta adrese ēkai uz Glūdas iela 10,
 • Maskavas iela 254 K-5 – mainīta adrese ēkai uz Glūdas iela 8,
 • Maskavas iela 266 K-4 – mainīta adrese ēkai uz Jezupa Rancāna iela 4,
 • Maskavas iela 266 K-6 – mainīta adrese ēkai uz Jezupa Rancāna iela 8,
 • Maskavas iela 266 K-7 – mainīta adrese ēkai uz Jezupa Rancāna iela 10,
 • Maskavas iela 299 – mainīta adrese ēkai uz Aglonas iela 2,
 • Maskavas iela 311 – mainīta adrese ēkai uz Maltas iela 22,
 • Maskavas iela 319 – mainīta adrese ēkai uz Maltas iela 24,
 • Nīcgales iela 48 K-2 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 10,
 • Nīcgales iela 52 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 8,
 • Nīcgales iela 54 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela16,
 • Nīcgales iela 57 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 3,
 • Nīcgales iela 59 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 5,
 • Nīcgales iela 62 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 18,
 • Nīcgales iela 64 – mainīta adrese ēkai uz Franča Trasuna iela 24,
 • Pārmiju iela 30 – mainīta adrese ēkai uz Pelnu iela 1,
 • Rencēnu iela 29 – mainīta adrese ēkai uz Rencēnu iela 40,
 • Sila iela 16 – mainīta adrese ēkai uz Malēju iela 4A,
 • Sila iela 8 – mainīta adrese ēkai uz Šķirotavas iela 2A.
Adreses maiņas faktu apliecina oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētais lēmums, kas visiem ir pieejams bez maksas. Tāpat ir iespējams vērsties arī Rīgas pilsētas būvvaldē un pieprasīt izziņu par mainīto adresi. Izziņu sagatavo un izsniedz desmit dienu laikā bez maksas. Papildu informācija pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā.
Informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. To vidū ir:
 • pašvaldības;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (uztur Iedzīvotāju reģistru, kura datus izmanto arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
 • Tiesu administrācija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Valsts augu aizsardzības dienests;
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 • Centrālā statistikas pārvalde;
 • VAS „Elektroniskie sakari”;
 • VA „Kultūras informācijas sistēmas”;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • VA „Lauksaimniecības datu centrs”;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra;
 • Veselības inspekcija;
 • Iekšlietu ministrijas informācijas centrs;
 • Dabas aizsardzības pārvalde;
 • Latvijas Pasts.
Valsts adrešu reģistra informāciju savā darbā izmanto arī visi operatīvie dienesti un valsts iestādes, tādēļ īpašniekam tie par adreses maiņu nav jāinformē. Izņēmums ir Uzņēmumu reģistrs, kuru komersantam ir jāinformē par adreses maiņu, iesniedzot iesniegumu (adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu). Sīkāku informāciju par adreses maiņu juridiskām un pašnodarbinātām personām skatīt šeit.
Kas RNP apsaimniekoto dzīvojamo māju iedzīvotājiem IR jādara, kad ēkai nomainās adrese?
 • Par mainīto adresi nepieciešams paziņot radiniekiem draugiem paziņām un citām personām, ar kurām tiek uzturēta sarakste ar pasta starpniecību.
 • Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
 • Personām gadījumos, kad to nosaka likums, obligāti (pat noteiktos termiņos) ir jāveic darbības, lai paziņotu informāciju par mainīto adresi un izdarītu izmaiņas oficiālos dokumentos (piemēram, par ieroču glabāšanu Valsts policijai, par uzņēmējdarbību VID, u.c.).
Kas RNP apsaimniekoto dzīvojamo māju iedzīvotājiem NAV jādara, kad ēkai nomainās adrese?
 • Par jauno adresi nav jāpaziņo zemesgrāmatai;
 • Par jauno adresi nav jāpaziņo valsts un pašvaldības iestādēm;
 • Informācija par mainītajām adresēm jau ir paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam, u.c. (skatīt sarakstu – šeit);
 • Iedzīvotāju deklarētā dzīvesvieta lielākajā daļā gadījumu precizējas automātiski bez personu starpniecības;
 • Nav jāmaina plāksnīte ar jauno ielu nosaukumu un ēkas numuru – to veic nama apsaimniekotājs.