Informācijas tālrunis: 8900

RNP atsāk klientu pieņemšanu pēc iepriekšēja pieraksta

2021-05-07

Noslēdzoties valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai, no šā gada 7.aprīļa SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) atsāk klientu pieņemšanu klātienē uzņēmuma klientu apkalpošanas centros (KAC) pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklējumam var pieteikties: https://rnp.reservio.com/ vai zvanot 8900 (informatīvais tālrunis).

Lai pieteikuma statuss tiktu apstiprināts, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai obligāti jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., adrese un īss jautājuma apraksts.

RNP atgādina, ka KAC var apmeklēt, lietojot mutes un deguna aizsegu. Klientiem, kuri prasības neievēro, ienākt telpās ir aizliegts. Tāpat klientiem KAC ir jāapmeklē pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurām ir objektīvas grūtības saņemt pakalpojumu vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Ja ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai ir elpceļu infekcijas saslimšanas pazīmes, lūdzam KAC neapmeklēt.

Konsultācijas laiks – ne ilgāks par 15 minūtēm. Klienti KAC tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, un lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta. Aicinām jau laicīgi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai KAC, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei, eID kartei).

Klientu pieņemšana tiek organizēta tbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, t.sk. ik pēc divām stundām klientu apkalpošanas vietās notiek biežāk lietoto virsmu dezifekcija un telpu vēdināšana.

No 12.aprīļa atsāksies arī tikšanās ar teritoriālo iecirkņu vadītājiem, vadītāju vietniekiem tehniskajos jautājumos, vadītāju vietniekiem apsaimniekošanas jautājumos, namu pārvaldniekiem pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, aicinām klientus risināt jautājumus attālināti.

Saņemt konsultāciju vai iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, iespēju robežās aicinām izmantot neklātienes apkalpošanas kanālus:

  • zvanot 8900 (informatīvais tālrunis);
  • rakstot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • sūtot privātu ziņu Facebook @rigasnamuparvaldnieks un Twitter @rnparvaldnieks​;
  • atstājot dokumentus RNP KAC pastkastītē, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • ar pasta starpniecību uz RNP juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

Par maksas pakalpojumiem un ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) nomaiņu.

Ņemot vērā valstī pastāvošo epidemioloģiski sarežģīto situāciju, lai mazinātu RNP darbinieku un klientu veselības apdraudējumu, uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta maksas pakalpojumu sniegšana, tai skaitā arī ŪPS verificēšana/nomaiņa, izņemot šādus pakalpojumus:

  • ūdensvada atslēgšana (izlaišana) un pieslēgšana (uzpildīšana) dzīvoklī;
  • asenizācijas notekūdeņu pārsūknēšana;
  • elektromontāžas darbi – zvana piespiedpogas nomaiņa, E27 drošinātāja ielikņa nomaiņa, E27 drošinātāja turētāja nomaiņa, E27 drošinātāja nomaiņa pret automātslēdzi, automātslēdža nomaiņa.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 2. aprīļa, nosaka izmaiņas ŪPS verificēšanas kārtībā ārkārtējās situācijas periodā – visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļu īpašumos esošo individuālo ŪPS verificēšanas termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas vai tās laikā, šo ŪPS verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē – pieļaujamais laika periods ŪPS verificēšanai un nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanai pārvaldniekam ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām jeb līdz 2021. gada 6. jūlijam. Tāpat, ja ūdens patēriņa skaitītājam atkārtotās verificēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, verificēšanas termiņš tiek pagarināts arī līdz 2021. gada 6. jūlijam.

Aicinām klientus sekot līdzi aktuālajai informācijai. Būt saprotošiem, ja zvana gaidīšanas laiks vai atbildes uz e-pastiem/iesniegumiem ir jāgaida ilgāk.

Pateicamies par sapratni!