rnp
LV RU

Paziņojums

par nekustamo īpašumu- dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela, 42 Rīga, LV–1011,  paziņo, ka nekustamo īpašumu:

 

  • dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, (kadastra numurs 0100 901 6827) ar kopējo platību 28,6 m2  un pie tā piederošo 286/6503 domājamo daļu  no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabaliem ar kadastra numuriem 0100 073 0159 un Nr.0100 073 2118,

 

  • neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, (kadastra numurs 0100 911 3814) ar kopējo platību 83,93 m2 un pie tām piederošo 8393/18617 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,

 

otrā izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 23.februārī plkst.14.00, saskaņā ar izsoles noteikumu 7.4.1. apakšpunktu atzīstama par nenotikušu sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos norādītajam pieteikšanās termiņam 2016.gada 18.februāra plkst.17.00, nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē. 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

20.10.2019 (12.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums un dzeramā ūdens padeves pārtraukums (ūdensvada skalošanas darbi)
Tilta 14, Priežu 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 12a, 5, 9, 11, 13, 15, Sīmaņa 3c,3a, 8, 10, 5, 16, 14, 12, 11 k 2, 11 k 1, 11 k 1, 9a, 11 k 3 Patversmes 10, 11
20.10.2019 (9.00) līdz 20.10.2019 (20.0)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Dāvida iela 1,1B,3,4,6
20.10.2019 (13.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Vējavas iela 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 12; Braslas iela 51a