rnp
LV RU

Открытые конкурсы

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.01.2018. - 31.01.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

 Iepirkuma priekšmets
 
 

 

 

 

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI

 Visus iepirkuma dokumentus ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

Publicēšanas datums Identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumenti Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
11.01.2018. SIA RNP 2017/107 Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

Nolikums

01.02.2018. plkst. 10:00
19.12.2017. SIA RNP 2017/92 Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta neattiecināmo izmaksu būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Beidzies piedāvājuma iesniegšanas termiņš
14.12.2017. SIA RNP 2017/105 Būvgružu konteineru noma

Nolikums

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums

 

Atbilde Nr.1

 Beidzies
piedāvājumu  iesniegšanas termiņš
30.11.2017. SIA RNP 2017/99 Instrumentu iegāde

 

Nolikums (konsolidēts)

 

2.pielikums "Tehniskā specifikācija, Tehniskais-finanšu piedāvājums" 1.daļai (konsolidēts)

2.pielikums "Tehniskā specifikācija, Tehniskais-finanšu piedāvājums" 2.daļai

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29.11.2017. SIA RNP 2017/101 Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

Nolikums (konsolidēts) 

3.pielikums Finanšu piedāvājums (konsolidēts)

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017. SIA RNP 2017/88 Darba apģērbu iegāde

 

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija (konsolidēta)

Finanšu piedāvājums 1.daļai

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Atbilde

27.02.2018. plkst. 11:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

25.11.2017. SIA RNP 2017/103 Elektroenerģijas iegāde

Nolikums 

Atbilde Nr.1 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.11.2017. SIA RNP 2017/100 Metāla durvju uzstādīšana

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija 2
Tehniskais-finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
17.10.2017. SIA RNP 2017/95 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27.06.2017. SIA RNP 2017/52 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājai Augļu ielā 11, Rīgā

 Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais-finanšu piedāvājums

pdf Atbilde Nr. 1

pdf Atbilde Nr. 2

pdf Atbilde Nr. 3

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03.02.2017.

SIA RNP 2017/10

Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

          Nolikums
(KONSOLIDĒTS)
pdf Atbildes

      Atbildes Nr.2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

 

23.01.2017.

SIA RNP 2017/02

Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi

 Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_1.daļa (konsolidēts)

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_2.daļa (konsolidēts) 

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_3.daļa

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_4.daļa (konsolidēts)

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_5.daļa

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_6.daļa_konsolidēts

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_7.daļa

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_8.daļa

 Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums_9.daļa

 Atbilde

 Atbilde Nr.2

 Atbilde Nr. 3

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.11.2016.

SIA RNP 2016/134

Siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope

 Nolikums (konsolidēts)

 Tehnsikā specifikācija un tehniskais piedāvājums (konsolidēts) 

 Finanšu piedāvājums

 Atbildes Nr.1

 Atbildes Nr.2

 Atbildes Nr.3
 Atbildes Nr. 4
 Atbildes Nr. 5

 Atbildes Nr. 6

 Atbildes Nr. 7

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.07.2016.

SIA RNP 2016/41

Saimniecības preču un inventāra iegāde

  Nolikums (KONSOLIDĒTS)

 Tehniskā specifikācija (KONSOLIDĒTA)

 Finanšu piedāvājums 1.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 2.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 3.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 4.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 5.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 6.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 7.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 8.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 9.daļa (KONSOLIDĒTS)

pdf Atbilde 1
pdf Atbildes 2

pdf Atbilde 3

pdf Atbilde 4

pdf Atbilde 5

pdf Atbildes 6

pdf Atbildes 7

pdf Atbilde 8

pdf Atbilde 9

Beidzies piedāvājumu iensiegšanas termiņš

06.07.2016.

SIA RNP 2016/76

Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais - finanšu piedāvājums

pdf Atbilde 1

pdf Atbilde 2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš  

Перерывы предоставления услуг

23.01.2018 (11.30) до 23.01.2018 (13.30)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Valdeķu iela 50 K-2, Dižozolu iela 5, Ēbelmuižas iela 16
23.01.2018 (10.00) до 23.01.2018 (12.00)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Kaņiera iela 18
23.01.2018 (9.00) до 23.01.2018 (16.00)
Ūdens piegādes pārtraukums
Lidoņu iela 30