rnp
LV RU

Открытые конкурсы

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.01.2018. - 31.01.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

 Iepirkuma priekšmets
 
 

 

 

 

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI

 Visus iepirkuma dokumentus ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

Publicēšanas datums Identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumenti Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
12.04.2018. SIA RNP 2018/16 Ugunsdrošībai lietojamo zīmju uzstādīšana

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

 

Atbilde

16.05.2018. plkst.14:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

12.04.2018. SIA RNP 2018/01 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

15.05.2018. plkst.14:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

04.04.2018. SIA RNP 2018/14 Ēkas Maskavas ielā 168, Rīgā pārbūves projekta izstrāde

Nolikums 

Atbilde

25.04.2018. plkst.15:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

23.03.2018. SIA RNP 2018/11 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

13.04.2018. plkst.10:00

23.03.2018. SIA RNP 2018/12 Automašīnu iegāde operatīvajā līzingā 

Nolikums

Atbilde

Atbilde Nr.2

Atbilde Nr.3.

26.04.2018. plkst.10:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 15.03.2018.  SIA RNP 2018/15  Elektroenerģijas iegāde

Nolikums

7.pielikums Līguma projekts 1.daļai

7.pielikums Līguma projekts 2.daļai

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 
 07.03.2018.  SIA RNP 2018/03  Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu un elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumu veikšana

 

Nolikums (konsolidēts) 
13.04.2018

 

5.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums 1.daļai

 

5.pielikums Tehniskais- finanšu piedāvājums 2.daļai

 

7.pielikums Līguma projekts 1.daļai

 

7.pielikums Līguma projekts 2.daļai  

Atbilde

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr.4

Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 02.05.2018. plkst. 15:00.

Sakarā ar iesnieguma izskatīšanu Iepirkumu uzraudzības birojā par Konkursa dokumentāciju ietvertajām prasībām, piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta. 

Inofrmācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiks publicēta Sabiedrības mājas lapā un EIS pēc iesnieguma izskatīšanas IUB un attiecīga lēmuma pieņemšanas. 

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 
26.02.2018. SIA RNP 2018/06 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018.)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2.daļā

Tehniskā-finanšu piedāvājums 3.daļā

Tehniskā-finanšu piedāvājums 4.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļā

Atbilde Nr. 1

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 09.04.2018. plkst. 10:00
11.01.2018. SIA RNP 2017/107 Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

Nolikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
19.12.2017. SIA RNP 2017/92 Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta neattiecināmo izmaksu būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Beidzies piedāvājuma iesniegšanas termiņš
14.12.2017. SIA RNP 2017/105 Būvgružu konteineru noma

Nolikums

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums

 

Atbilde Nr.1

 Beidzies
piedāvājumu  iesniegšanas termiņš
29.11.2017. SIA RNP 2017/101 Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

Nolikums (konsolidēts) 

3.pielikums Finanšu piedāvājums (konsolidēts)

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017. SIA RNP 2017/88 Darba apģērbu iegāde

 

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija (konsolidēta)

Finanšu piedāvājums 1.daļai

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Atbilde

Atbilde Nr.2.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.11.2017. SIA RNP 2017/100 Metāla durvju uzstādīšana

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija 2
Tehniskais-finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03.02.2017.

SIA RNP 2017/10

Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

          Nolikums
(KONSOLIDĒTS)
pdf Atbildes

      Atbildes Nr.2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

 

29.07.2016.

SIA RNP 2016/41

Saimniecības preču un inventāra iegāde

  Nolikums (KONSOLIDĒTS)

 Tehniskā specifikācija (KONSOLIDĒTA)

 Finanšu piedāvājums 1.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 2.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 3.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 4.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 5.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 6.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 7.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 8.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 9.daļa (KONSOLIDĒTS)

pdf Atbilde 1
pdf Atbildes 2

pdf Atbilde 3

pdf Atbilde 4

pdf Atbilde 5

pdf Atbildes 6

pdf Atbildes 7

pdf Atbilde 8

pdf Atbilde 9

Beidzies piedāvājumu iensiegšanas termiņš

06.07.2016.

SIA RNP 2016/76

Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais - finanšu piedāvājums

pdf Atbilde 1

pdf Atbilde 2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš  

Перерывы предоставления услуг

23.04.2018 (9.00) до 23.04.2018 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Veldres iela 7
23.04.2018 (9.00) до 23.04.2018 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Avotu iela 64
23.04.2018 (00.00) до 24.04.2018 (24.00)
Pasažieru lifta darbības pārtraukums
Sergeja Eizenšteina iela 77