Informācijas tālrunis: 8900

Šķiroto atkritumu un BIO konteineru uzstādīšana

2022-01-10

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa. Toties ir lietas, ko ikviens no mums var ietekmēt – sakopta vide, ilgtspējīga nākotne un samazināts ikmēneša rēķins. Nodokļu likme par atkritumu apglabāšanu katru gadu aug:

 • 2017. gadā tā bija 25,00 EUR bez PVN par tonnu;
 • 2018. gadā – 35,00 EUR bez PVN;
 • 2019. gadā – 53,00 EUR bez PVN;
 • 2020. gadā – 50,00 EUR bez PVN;
 • 2021. gadā – 65,00 EUR bez PVN;
 • no 2022. gada 1. janvāra – 80 EUR bez PVN.

 

Šķiroto atkritumu izvešana ir bez papildu samaksas, bet bioloģisko (BIO) atkritumu izved par zemākām maksām nekā sadzīves atkritumus:

 • Centra rajonā un Latgales priekšpilsētā – 16,86 EUR/m3 + PVN;
 • Kurzemes rajonā – 17,12 EUR/m3 + PVN;
 • Zemgales priekšpilsētā – 16,19 EUR/m3 + PVN;
 • Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā – 19,31 EUR/m3 + PVN.

 

Šķirojot atkritumus var ne tikai rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti paredzētās vietās un nenodarītu kaitējumu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

 

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei vai var izmantot siltuma un elektrības ražošanai.

 

Nepieciešama  dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesaiste, lai uzstādītu šķiroto atkritumu konteinerus, ja dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā ir brīva vieta konteineru uzstādīšanai. Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldnieks jāinformē par savu vēlmi, iesniedzot iesniegumu:

 • jebkurā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniski sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, noformējot dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām un jābūt ar juridisko spēku;
 • sūtot pa pastu, nosūtot uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

 

Pēc tam, kad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālists ir saņēmis iesniegumu, tiek pārbaudīts, vai iesniegums ir saistošs un izpildāms. To, vai tiks uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri vai arī nē, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālists informē dzīvojamās mājas pārstāvi. Ja dzīvojamās mājas teritorijā var uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus,  tad pārvaldnieks nosūtu pieteikumu atkritumu apsaimniekotājam par šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, kā arī norāda informāciju par konteineru iztukšošanai nepieciešamo reižu skaitu nedēļā vai mēnesī. Atkritumu apsaimniekotājs uzstāda konteinerus norādītajā vietā.

 

Norādām – kopš 2020. gada 20. maija, kas stājās spēkā jaunie jaunā atkritumu apsaimniekošanas kārtība, šķiroto atkritumu konteinera saturs tiek izvests pa maksu, ja tajos izmesti parastie, nešķirotie atkritumi.